Sökning: "Språk-kommunikation-digitala bilder"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Språk-kommunikation-digitala bilder.

 1. 1. Självbiografiskt skapande

  Författare :Henrik Enquist; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Metod- och teoribildning; Språk-kommunikation-digitala bilder;

  Sammanfattning : Licentiatuppsatsen handlar om självbiografiskt skapande och tar utgångspunkt i tre huvudspår. Det första är den egna positionens roll och hur man skulle kunna argumentera för en individuell objektivitet. Det andra behandlar medieringen av jaget och.. LÄS MER

 2. 2. Situerad design för alla - till improvisationens lov

  Författare :Per-Olof Hedvall; Bodil Jönsson; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Språk-kommunikation-digitala bilder; Etik - juridik - ekonomi - tillgänglighet; Vardagsteknik; Fallstudier och användartester; Språk-kommunikation-digitala bilder;

  Sammanfattning : Visionen Design för Alla kan berikas genom att inriktningen på genomtänkta statiska lösningar kompletteras med ett design-för-alla-tänkande också för det dynamiska och situationsbundna. Själva görandet i stunden öppnar för nya möjligheter genom att handlingspotentialen och därmed även tillgängligheten bestäms i själva aktiviteten. LÄS MER