Sökning: "Helena Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Helena Andersson.

 1. 1. Möten där vi blir sedda : : en studie om elevers engagemang i skolan

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Helena Andersson; Malmö University.; Malmö University.; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Delaktighet; gemenskapande praktiker; kollektivt lärande; känsla av tillhörighet; engagemang; grundskolan; inflytande; Engagemang; delaktighet;

  Sammanfattning : This thesis concerns students’ engagement with school. In Sweden there are as many as 17,5 % of the students, who after year nine do not get the grades in order to be admitted to the national program at the upper secondary school. In this thesis, Students’ experiences are focused in order to understand engagement with school. LÄS MER

 2. 2. En bro mellan högstadiet och gymnasieskolans nationella program : : elever med erfarenheter av det individuella programmet berättar

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Helena Andersson; Malmö University.; Malmö University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; livsberättelser; inkludering; delaktighet; tillhörighet; meningsfulla relationer; livsberättelser inkludering delaktighet tillhörighet meningsfulla relationer;

  Sammanfattning : Allt fler elever lämnar grundskolan utan att ha nått de kunskapsmål som krävs för att bli antagna till ett nationellt program på gymnasieskolan. Ett alternativ som i dessa sammanhang erbjudits elever är det individuella programmet, numera de fem introduktionsprogrammen. LÄS MER

 3. 3. Heavy metal neurotoxicity : On trimethyltin-, methylmercury- and cadmium-induced disturbances of neurotransmitter systems and neurotrophins

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Helena Andersson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; - neurotoxicity; trimethyltin; methylmercury; cadmium; development; GFAP; GABA; noradrenalin; BDNF; c-fos; hsp70; glial glutamate transporter;

  Sammanfattning : - Organic and inorganic metal compounds produced by human activities oftenreach the environment where they are associated with a plethora of potential health hazards.Of particular concern is the risk for CNS disturbances during development or in the adult. LÄS MER

 4. 4. The role of subsoil properties for phosphorus leaching in agricultural soils

  Detta är en avhandling från ; Department of Soil and Environment, Swedish University of Agricultural Sciences

  Författare :Helena Andersson; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2016]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Phosphorus (P) leaching from agricultural land is a large contributor to eutrophication of many surface waters and the Baltic Sea. Better knowledge of P sorption and release in the subsoil could enable the development of effective mitigation strategies for P leaching. LÄS MER

 5. 5. Gotländska stenåldersstudier Människor och djur, platser och landskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholm University

  Författare :Helena Andersson; Anders Carlsson; Björn Nilsson; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Gotland; Stone Age; Middle Neolithic; Early Neolithic; Mesolithic; Pitted Ware culture; Battle Axe culture; Funnel Beaker culture; landscape; places; material culture; animals; mortuary practices; burials; rituals; identity; practice; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis deals mainly with the Middle Neolithic period (ca. 3200-2300 BC) on the island of Gotland in the Baltic Sea. The aim is to deepen the understanding of how the islanders related to their surroundings, to the landscape, to places, to objects, to animals and to humans, both living and dead. LÄS MER