Sökning: "Kommersiella upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Kommersiella upplevelser.

 1. 1. Creating customer value in commercial experiences

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Kopieringen

  Författare :Maria Eriksson; Mittuniversitetet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Commercial Experience; Customer Value; Customer Expectations; Customer Satisfaction; Total Quality Management; TQM; Kommersiella upplevelser; Kundvärde; Kundförväntningar; Kundnöjdhet; Offensiv kvalitetsutveckling; TQM; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Other industrial engineering and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Övrig industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : There is a type of business offering gaining much attention, both in the media and in financial figures, which provides the customer with something extra, something to be remembered. This offering is a commercial experience. LÄS MER

 2. 2. Customer value in commercial experiences Expecting the unexpected

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Maria Eriksson; Mittuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Commercial Experience; Customer Value; Hedonic Value; Quality; Experiential quality; TQM; Kano model; Attractive Quality; Co-creation; Storytelling; Strong Engagement; Kommersiell upplevelse; Kundvärde; Njutnings- upplevelseinriktat värde; Kvalitet; Upplevelsekvalitet; TQM; Kano-modellen; Attraktiv kvalitet; Samskapa; Storytelling och Starkt engagemang;

  Sammanfattning : To an ever greater extent, customers desire experiences that are highly emotional, personally designed and memorable. Today’s customer has an increasing need to be entertained and often searches for pleasurable offerings of hedonic value. LÄS MER

 3. 3. How to create a commercial experience Focus on Leadership, Values and Organizational Culture

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Kopieringen

  Författare :Pernilla Ingelsson; Mittuniversitetet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Commercial experience; leadership; values; organizational culture; TQM; Kommersiell upplevelse; ledarskap; värderingar; organisationskultur; TQM; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Other industrial engineering and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Övrig industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : A new kind of commercial offer is on the rise, that of a commercial experience. It is said to be the next progression of value after a service and that it is distinct from a service in several ways, two important being a) the provider having to create something new or memorable to the customer, i.e. LÄS MER

 4. 4. Making Magic Machines

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Kristina Andersen; KTH.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Människa-datorinteraktion; Human-computer Interaction;

  Sammanfattning : How can we design experiences that explore ideas and notions of the unknown? The aim of the work outlined here is to create short, intense, workshop-like experiences that generate strong commitments, and expose underlying personal desires as drivers for new ideas. I would like to propose a material practice, which uses open-ended making to engage in the imagination of new things. LÄS MER

 5. 5. Helgonbruk i moderniseringstider Bruket av Birgitta- och Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden i Sverige och Norge 1891–2005

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ingemar Lindaräng; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Use of history; commemorations; Norway; Sweden; S. Bridget; S. Olav; modernization; secularization; identity; Historiebruk; minnesfiranden; Norge; Sverige; heliga Birgitta; hellig Olav; modernisering; sekularisering; identitet.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att jämföra och förstå variationen av historiebruk i samband med minnesfiranden av heliga Birgitta i Sverige och hellig Olav i Norge med fokus på olika aktörers motiv, resurser, budskap och identitetsskapande processer i en tid av modernisering och sekularisering.Under den katolska medeltiden var helgonfiranden vanliga, men de förbjöds i samband med reformationen. LÄS MER