Sökning: "Kundförväntningar"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Kundförväntningar.

  1. 1. Creating customer value in commercial experiences

    Detta är en avhandling från Sundsvall : Kopieringen

    Författare :Maria Eriksson; Mittuniversitetet.; [2009]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Commercial Experience; Customer Value; Customer Expectations; Customer Satisfaction; Total Quality Management; TQM; Kommersiella upplevelser; Kundvärde; Kundförväntningar; Kundnöjdhet; Offensiv kvalitetsutveckling; TQM; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Other industrial engineering and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Övrig industriell teknik och ekonomi;

    Sammanfattning : There is a type of business offering gaining much attention, both in the media and in financial figures, which provides the customer with something extra, something to be remembered. This offering is a commercial experience. LÄS MER