Sökning: "värderingar"

Visar resultat 1 - 5 av 202 avhandlingar innehållade ordet värderingar.

 1. 1. Vägar till värderingar och värden : skolans sociala fostran i läroplanstexter och pedagogisk praktik

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Jens Pedersen; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Etik; värderingar; läroplaner; studier; undervisning; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Föreställningar och värderingar in organisation under förändring : en studie av identitetsuppfattningar inom konsumentkooperationen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Carin Eriksson Lindvall; Uppsala universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organisation; förändring; föreställningar; värderingar; identitetsuppfattningar; identitet; konsumentkooperation; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Processorientering och styrning : regler, mål eller värderingar?

  Detta är en avhandling från Stockholm : EFI

  Författare :Göran Nilsson; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Processorientatering; verksamhetsstyrning; organisationsförändring; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Frågan är om det under de senaste femton åren funnits något mer populärt managementkoncept än processorientering. När en organsation genomför en förändring som införande av processorientering kan detta givetvis påverka ett antal olika aspekter i organisationen. LÄS MER

 4. 4. Lärande, värderingar och statsvetenskap Studenters tolkningar av genus- och nationsbegreppet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Linda Murstedt; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conceptual change; values; student learning; political science; higher education; nation; gender; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Sociologists and feminist researchers have emphasized the prevalence of taken for granted notions about political concepts. Nation and gender are examples of concepts that are often perceived as non-political and “natural”. LÄS MER

 5. 5. Olika världar, skilda värderingar Hur flickor och pojkar möter högstadiets fysik, kemi och teknik

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Else-Marie Staberg; Umeå universitet.; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; classroom interaction; compulsory school; learning style; science; social class; technology;

  Sammanfattning : This study investigates how Swedish pupils meet science (chemistry and physics) and technology in compulsory school. It explores girls' and boys' actions in and thoughts about these subjects. The study has a feminist perspective focusing on girls. LÄS MER