Sökning: "Torbjörn Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden Torbjörn Nilsson.

 1. 1. Kundageranden i små tillverkande företag : fallstudier av tre företag

  Författare :Torbjörn Nilsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar kundageranden, det vill säga sådana aktiviteter som används för att skapa och bygga upp nya, eller för att underhålla redan existerande relationer mellan små tillverkande företag och dessas kunder. Syftet är att öka förståelsen för kundageranden. LÄS MER

 2. 2. Nya företags etablering på marknaden : en studie av mindre tillverkande företag

  Författare :Torbjörn Nilsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Spatial population dynamics of the black tinder fungus beetle, Bolitophagus reticulatus : (Coleoptera: Tenebrionidae)

  Författare :Torbjörn Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Elitens svängrum : första kammaren, staten och moderniseringen 1867-1886

  Författare :Torbjörn Nilsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Impressionisten Herman Bang : studier i Herman Bangs författarskap till och med Tine

  Författare :Torbjörn Nilsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Bang; Herman; 1857-1912;

  Sammanfattning : .... LÄS MER