Sökning: "Kundnöjdhet"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Kundnöjdhet.

 1. 1. Creating customer value in commercial experiences

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Kopieringen

  Författare :Maria Eriksson; Mittuniversitetet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Commercial Experience; Customer Value; Customer Expectations; Customer Satisfaction; Total Quality Management; TQM; Kommersiella upplevelser; Kundvärde; Kundförväntningar; Kundnöjdhet; Offensiv kvalitetsutveckling; TQM; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Other industrial engineering and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Övrig industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : There is a type of business offering gaining much attention, both in the media and in financial figures, which provides the customer with something extra, something to be remembered. This offering is a commercial experience. LÄS MER

 2. 2. Beställaren i utvecklingsprocessen tid som konkurrensmedel

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Elisabeth Rönnberg; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Byggproduktion; Construction Engineering and Management;

  Sammanfattning : Bakgrunden till forskningsprojektet "Beställaren i utvecklingsprocessen - tid som konkurrensmedel" är den uppmärksamhet som riktats kring beställaren och dennes roll i fastighetsbranschen. Fastighetsägarens förmåga att vara en god beställare är av stor betydelse för ett fastighetsområdes utveckling och lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. Customer value in commercial experiences Expecting the unexpected

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Maria Eriksson; Mittuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Commercial Experience; Customer Value; Hedonic Value; Quality; Experiential quality; TQM; Kano model; Attractive Quality; Co-creation; Storytelling; Strong Engagement; Kommersiell upplevelse; Kundvärde; Njutnings- upplevelseinriktat värde; Kvalitet; Upplevelsekvalitet; TQM; Kano-modellen; Attraktiv kvalitet; Samskapa; Storytelling och Starkt engagemang;

  Sammanfattning : To an ever greater extent, customers desire experiences that are highly emotional, personally designed and memorable. Today’s customer has an increasing need to be entertained and often searches for pleasurable offerings of hedonic value. LÄS MER

 4. 4. Extending the Service Innovation Concept : Realization and Productivity

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Per Carlborg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse av tjänsteinnovation genom att utforska realiseringsdelen av tjänsteinnovation. Tjänsteinnovation kan beskrivas som något som skapar värde för kunden genom nya erbjudanden eller processer. Realisering syftar till det faktiska användandet av tjänsten. LÄS MER