Sökning: "Experiential quality"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Experiential quality.

 1. 1. Customer value in commercial experiences Expecting the unexpected

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Maria Eriksson; Mittuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Commercial Experience; Customer Value; Hedonic Value; Quality; Experiential quality; TQM; Kano model; Attractive Quality; Co-creation; Storytelling; Strong Engagement; Kommersiell upplevelse; Kundvärde; Njutnings- upplevelseinriktat värde; Kvalitet; Upplevelsekvalitet; TQM; Kano-modellen; Attraktiv kvalitet; Samskapa; Storytelling och Starkt engagemang;

  Sammanfattning : To an ever greater extent, customers desire experiences that are highly emotional, personally designed and memorable. Today’s customer has an increasing need to be entertained and often searches for pleasurable offerings of hedonic value. LÄS MER

 2. 2. Symptoms of Posttraumatic Stress in Parents of Children on Cancer Treatment Factor Structure, Experiential Avoidance, and Internet-based Guided Self-help

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Martin Cernvall; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cancer and oncology; Children; Parents; Cognitive behavior therapy; Experiential avodiance; Posttraumatic stress symptoms; Depresssion;

  Sammanfattning : Having a child diagnosed with cancer is stressful and many parents of children on treatment for cancer report symptoms of posttraumatic stress (PTSS). The overall purpose was to, among parents of children on treatment for cancer, investigate the factor structure of PTSS; investigate the relationships between experiential avoidance (EA), rumination, PTSS and depression; and to develop, test, and evaluate a guided self-help intervention provided via the internet. LÄS MER

 3. 3. Formernas liv i designföretaget : Om design och design management som konst

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Theresa Digerfeldt-Månsson; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; design management; art; aesthetics; Focillon; form as life; creativity; visual quality; visual thinking; experiential knowledge; radical design innovators; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Administration;

  Sammanfattning : Design management has become strongly associated with strategic management of creative resources or immaterial assets within the creative economy. It is a development that has involved a growing interest in the way innovative and aesthetically oriented design companies use design as a resource. LÄS MER

 4. 4. Visualization of Guidelines on Computer Networks to Support Processes of Design and Quality Control

  Detta är en avhandling från Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University

  Författare :Mikael Blomé; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap; Visualization.; Vehicle design; Quality control; Participation; Intranet; Instructions; ISO 9000; Industrial companies; Guidelines; Computer networks; Ergonomics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För att tillverka produkter av hög kvalitet, behöver industriella företag strukturera arbetet med hjälp av instruktioner och riktlinjer som är lätta att förstå och komma åt. Dessa samlas ofta i en eller flera pärmar eller på internt datornätverk, ofta som en del av den internationella kvalitetsstandarden ISO 9000. LÄS MER

 5. 5. A Contextual Behavioral Approach for Obesity Surgery Patients

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sandra Weineland; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; obesity; bariatric surgery; stigma; emotional eating; body dissatisfaction; Acceptance and Commitment therapy; Internet; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : This thesis investigates a contextual behavioral approach for obesity surgery patients. In a contextual approach a behavior is interpreted as inseparable from its current and historical context. Candidates for bariatric surgery often have a history of self-stigma, body dissatisfaction and eating for emotional relief. LÄS MER