Sökning: "Hypertrophy"

Visar resultat 1 - 5 av 134 avhandlingar innehållade ordet Hypertrophy.

 1. 1. Cardiac hypertrophy transcription patterns, hypertrophicprogression and extracellular signalling

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Nina Gennebäck; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiac hypertrophy; HCM; gene expression; OPLS-DA; multivariate dataanalysis; cardiomyocytes; exosomes; microvesicles; medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Background: The aim of this thesis was to study transcription patterns and extracellular signalling of the hypertrophic heart to better understand the mechanisms initiating, controlling and maintaining cardiac hypertrophy.Cardiac hypertrophy is a risk factor for cardiovascular morbidity and mortality. LÄS MER

 2. 2. Metabolic function in adipocytes - focusing on hypertrophy and caveolae

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Björn Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adipocyte; hypertrophy; caveolae; adipose tissue; insulin resistance; EHD2; cytoskeleton; cavin 2;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Factors Contributing to Detrusor Overactivity - Obstruction, Hypertrophy and Afferent Nerve Stimulation

  Detta är en avhandling från Annette Schröder, Department of Clinical & Experimental Pharmacology, Lund University Hospital, 221 85 Lund, Sweden

  Författare :Annette Schröder; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmacological sciences; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi; knockout; mice; estrogen receptor; EP1 receptor; prostaglandin; rat; endothelin; detrusor overactivity; rabbit; smooth muscle; bladder outlet obstruction; hypertrophy; pharmacognosy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är välkänt att utflödesobstruktion kan leda till förstoring av blåsan med åtföljande minskning av kontraktionskraften, något som kan påvisas både in vivo och in vitro. I arbete I undersöktes därför om det fanns regionala skillnader i blåsmuskelfunktion hos kaniner med experimentell utflödesobstruktion. LÄS MER

 4. 4. Signaling factors related to atrophy and hypertrophy in denervated skeletal muscle

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Ann-Kristin Fjällström; Linnéuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Atrophy; Hypertrophy; Skeletal muscle; Denervation; Protein synthesis; Protein degradation; Biomedical Sciences; Biomedicinsk vetenskap;

  Sammanfattning : The human body consists of about 40 % skeletal muscles which control the body’s movement, ability to stand up, force generation, locomotion, heat production and are also the body’s protein reservoir. Muscle mass is controlled by the relationship between protein synthesis and protein degradation. LÄS MER

 5. 5. Function of contractile and cytoskeletal proteins in smooth muscle: Effects of hypertrophy and age and desmin removal in a transgenic animal

  Detta är en avhandling från Rolf Sjuve, Sölvegatan 19, S-223 62 Lund

  Författare :Rolf Sjuve; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transgenic mouse; desmin; embryonic myosin; isoforms; myosin heavy chain; age; smooth muscle; hypertrophy; Physiology; Fysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I människokroppen finns tre typer av muskulatur, skelettmuskel, hjärtmuskel och glatt muskulatur. Skelettmuskulatur kan styras med tanken, och vi kan använda den när vi t.ex. skall lyfta tekoppen på morgonen. LÄS MER