Sökning: "insulin resistance"

Visar resultat 1 - 5 av 471 avhandlingar innehållade orden insulin resistance.

 1. 1. Insulin Resistance : Causes, biomarkers and consequences

  Författare :Christoph Nowak; Tove Fall; Erik Ingelsson; Johan Sundström; Rachel Freathy; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; insulin resistance; diabetes; insulin secretion; cardiovascular; mendelian randomization; proteomics; metabolomics; genomics; molecular epidemiology; complex disease; risk prediction; coronary heart disease; stroke; hyperglycemia;

  Sammanfattning : The worldwide increasing number of persons affected by largely preventable diseases like diabetes demands better prevention and treatment. Insulin is required for effective utilisation of circulating nutrients. LÄS MER

 2. 2. Insulin signalling in human adipocytes : mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes

  Författare :Anna Danielsson; Peter Strålfors; Fredrik Nyström; Lena Stensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adipocytes; type 2 diabetes; insulin; insulin resistance; insulin signalling; phosphorylation; insulin receptor substrate 1; feedback control; Medical cell biology; Medicinsk cellbiologi;

  Sammanfattning : Prevalensen av fetma ökar drastiskt i stora delar av världen och utgör en stor riskfaktor för att utveckla insulinresistens och typ 2 diabetes. Fettväven kan bli mycket stor om för mycket energi tas upp av kroppen. LÄS MER

 3. 3. Fat cell insulin resistance : an experimental study focusing on molecular mechanisms in type 2 diabetes

  Författare :Frida Renström; Jan Eriksson; Anna Krook; Umeå universitet; []
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; adipocyte; insulin signaling; insulin; glucose; IRS-1; glucose uptake; insulin resistance; typ 2 diabetes; serum; Medicine; Medicin;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to further increase our understanding of mechanisms contributing to and maintaining cellular insulin resistance in type 2 diabetes (T2D). For this reason, the effects of high glucose and insulin levels on glucose transport capacity and insulin signaling, with emphasis on insulin receptor substrate 1 (IRS-1) were assessed in fat cells. LÄS MER

 4. 4. Glucose and lipid metabolism in insulin resistance : an experimental study in fat cells

  Författare :Jonas Burén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public health; adipocyte; insulin resistance; type 2 diabetes; insulin signalling; glucose uptake; insulin; glucose; dexamethasone; insulin receptor substrate; protein kinase B; GLUT4; lipoprotein lipase; Folkhälsomedicin; Public health medicine research areas; Folkhälsomedicinska forskningsområden; medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Type 2 diabetes is usually caused by a combination of pancreatic β-cell failure and insulin resistance in target tissues like liver, muscle and fat. Insulin resistance is characterised by an impaired effect of insulin to reduce hepatic glucose production and to promote glucose uptake in peripheral tissues. LÄS MER

 5. 5. Molecular mechanisms of insulin resistance with special emphasis on IRS-1 and PKB/Akt

  Författare :Eugénia Carvalho; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Insulin; insulin resistance; diabetes; protein kinase B; insulin receptor substrate-1; insulin signalin; Glute-4; PI 3-kinase; glucose transport; adipose tissue;

  Sammanfattning : .... LÄS MER