Sökning: "Kalman filter"

Visar resultat 1 - 5 av 124 avhandlingar innehållade orden Kalman filter.

 1. 1. Estimation of Nonlinear Dynamic Systems Theory and Applications

  Detta är en avhandling från Institutionen för systemteknik

  Författare :Thomas B. Schön; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Nonlinear estimation; system identification; Kalman filter; particle filter; marginalized particle filter; expectation maximization; automotive applications; TECHNOLOGY Information technology Automatic control; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Reglerteknik;

  Sammanfattning : This thesis deals with estimation of states and parameters in nonlinear and non-Gaussian dynamic systems. Sequential Monte Carlo methods are mainly used to this end. These methods rely on models of the underlying system, motivating some developments of the model concept. LÄS MER

 2. 2. Simulation and Estimation of Diffusion Processes : Applications in Finance

  Detta är en avhandling från Institutionen för systemteknik

  Författare :Carl Åkerlindh; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-09-27]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Diffusion processes; Kalman filter; Uncented Kalman filter; EM algorithm; Kernel estimation; Bandwidth selection; Multilevel Monte Carlo; Simulated maximum likelihood estimation; Julia language;

  Sammanfattning : Kvantitativ analys är en teknik som syftar till att förstå komplexa system genom att använda matematisk och statistisk modellering. Det är en viktig del av dagens finansiella system och innebär bland annat att modellera den slumpmässiga utvecklingen av finansiella tillgångar, och för att förutspå verkliga händelser som till exempel förändring av riksbankens styrränta. LÄS MER

 3. 3. On computational methods for nonlinear estimation

  Detta är en avhandling från Linköping, Sweden : Linköping University

  Författare :Thomas Schön; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Nonlinear estimation; Particle filter; Kalman filter; System identification; Convex optimization; Differential-algebraic equation;

  Sammanfattning : The Bayesian approach provides a rather powerful framework for handling nonlinear, as well as linear, estimation problems. We can in fact pose a general solution to the nonlinear estimation problem. However, in the general case there does not exist any closed-form solution and we are forced to use approximate techniques. LÄS MER

 4. 4. Sensor Fusion for Automotive Applications

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Christian Lundquist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kalman filter; PHD filter; extended targets; tracking; sensor fusion; road model; single track model; bicycle model;

  Sammanfattning : Mapping stationary objects and tracking moving targets are essential for many autonomous functions in vehicles. In order to compute the map and track estimates, sensor measurements from radar, laser and camera are used together with the standard proprioceptive sensors present in a car. LÄS MER

 5. 5. A Signal Processing Approach to Practical Neurophysiology A Search for Improved Methods in Clinical Routine and Research

  Detta är en avhandling från Uppsala : Signals and Systems

  Författare :Björn Hammarberg; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Systemteknik; matched filter; asynchronous detection; Kalman filter; initialization; MHT; Wiener deconvolution; line source model; electromyography; needle EMG; motor unit potential; MUAP; mean fiber concentration; jitter; microneurography; C-fiber; spike sorting; Systemteknik; TECHNOLOGY Information technology Systems engineering; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Systemteknik; Signal Processing; signalbehandling;

  Sammanfattning : Signal processing within the neurophysiological field is challenging and requires short processing time and reliable results. In this thesis, three main problems are considered.First, a modified line source model for simulation of muscle action potentials (APs) is presented. LÄS MER