Sökning: "transaktionskostnader"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet transaktionskostnader.

 1. 1. Contracting out road maintenance. A study on quality, transaction costs and learning organization

  Detta är en avhandling från Stockholm : Infrastruktur

  Författare :Eva Liljegren; [2003]
  Nyckelord :Vägverket; Grundpaket Drift; drift; underhåll; konkurrensutsättning; beställare; uppföljning; kvalitet; transaktionskostnader; lärande organisation.;

  Sammanfattning : This report studies the effect the opening up of routineroad maintenance in Sweden, traditionally carried out by theSwedish National Road Administration (SNRA). The main aim is tostudy the effect contracting out has had on work quality,transaction costs and the learning organization year 2001. LÄS MER

 2. 2. Vad kan medborgarna göra? Fyra fallstudier av samarbetsformer för frivilliga insatser i äldreomsorg och väghållning

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Elisabet Lindberg; Göran Ahrne; Per Selle; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; citizens’ involvement; civil society; organization theory; community service; local democracy; solidarity; responsibility; resource dependence; cognitive frames; institutionalized cooperation forms; communication; transaction costs.; medborgarengagemang; civilsamhälle; organisationsteori; välfärdsservice; lokal demokrati; solidaritet; ansvarstagande; resursberoende; förståelseramar; institutionaliserade samarbetsformer; kommunikation; transaktionskostnader; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The aim of the study is twofold. First, to provide a picture of what happens when groups of citizens cooperate with municipalities and administrations to produce services essential to the community, i.e., elderly care or road maintenance. LÄS MER

 3. 3. Transaktionsprocess och transaktionskostnader för småfastigheter en internationell jämförelse

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Sylwia Lindqvist; Hans Lind; Lars Kilander; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; real estate transaction; transaction cost; real estate broker; real estate agent; real estate agency; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi;

  Sammanfattning : The study deals with real estate transaction for one-family houses and aims to compare and analyse the transaction processes and costs in six countries: Sweden, Finland, Norway, Poland, England and USA. The study identifies the main features of the normal transaction in each country and tries to measure the costs of the process. LÄS MER

 4. 4. Efficient improvement of energy efficiency in small and medium- sized Swedish firms

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sandra Backlund; Patrik Thollander; Johan Holmgren; Mats Söderström; Lars J. Nilsson; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy efficiency potential; small and medium- sized firms; energy management; energy audits; energy services; Energieffektiviseringspotential; små och medelstora företag; energiledning; energikartläggningar; energitjänster;

  Sammanfattning : This is a dissertation about efficient implementation of energy efficiency measures in small and medium-sized Swedish firms. The aim is to investigate the potential for economically efficient implementation of energy efficiency improvement measures in small and medium-sized firms. LÄS MER

 5. 5. Efficient improvement of energy efficiency in small and medium-sized Swedish firms

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sandra Backlund; Patrik Thollander; Johan Holmgren; Mats Söderström; Lars J. Nilsson; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy efficiency potential; small and medium- sized firms; energy management; energy audits; energy services; Energieffektiviseringspotential; små och medelstora företag; energiledning; energikartläggningar; energitjänster;

  Sammanfattning : This is a dissertation about efficient implementation of energy efficiency measures in small and medium-sized Swedish firms. The aim is to investigate the potential for economically efficient implementation of energy efficiency improvement measures in small and medium-sized firms. LÄS MER