Sökning: "transaktionskostnader"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet transaktionskostnader.

 1. 1. Mål och medel : Uppsala kommun som byggupphandlare 1870–1975

  Författare :Johan Ericsson; Erik Lindberg; Andreas Åkerlund; Susanna Fellman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Construction; Municipalities; Public procurement; Public administration; Transaction costs; Uppsala; Offentlig upphandling; förvaltning; kommuner; Uppsala; transaktionskostnader; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation is about municipal procurement of construction projects. Public procurement is often portrayed as inefficient since public organizations can have several, potentially conflicting, objectives. LÄS MER

 2. 2. Contracting out road maintenance. A study on quality, transaction costs and learning organization

  Författare :Eva Liljegren; KTH; []
  Nyckelord :Vägverket; Grundpaket Drift; drift; underhåll; konkurrensutsättning; beställare; uppföljning; kvalitet; transaktionskostnader; lärande organisation.;

  Sammanfattning : This report studies the effect the opening up of routineroad maintenance in Sweden, traditionally carried out by theSwedish National Road Administration (SNRA). The main aim is tostudy the effect contracting out has had on work quality,transaction costs and the learning organization year 2001. LÄS MER

 3. 3. Vad kan medborgarna göra? : Fyra fallstudier av samarbetsformer för frivilliga insatser i äldreomsorg och väghållning

  Författare :Elisabet Lindberg; Göran Ahrne; Per Selle; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; citizens’ involvement; civil society; organization theory; community service; local democracy; solidarity; responsibility; resource dependence; cognitive frames; institutionalized cooperation forms; communication; transaction costs.; medborgarengagemang; civilsamhälle; organisationsteori; välfärdsservice; lokal demokrati; solidaritet; ansvarstagande; resursberoende; förståelseramar; institutionaliserade samarbetsformer; kommunikation; transaktionskostnader; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The aim of the study is twofold. First, to provide a picture of what happens when groups of citizens cooperate with municipalities and administrations to produce services essential to the community, i.e., elderly care or road maintenance. LÄS MER

 4. 4. Transaktionsprocess och transaktionskostnader för småfastigheter : en internationell jämförelse

  Författare :Sylwia Lindqvist; Hans Lind; Lars Kilander; KTH; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; real estate transaction; transaction cost; real estate broker; real estate agent; real estate agency; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : The study deals with real estate transaction for one-family houses and aims to compare and analyse the transaction processes and costs in six countries: Sweden, Finland, Norway, Poland, England and USA. The study identifies the main features of the normal transaction in each country and tries to measure the costs of the process. LÄS MER

 5. 5. Prospects for the Development of a One-Stop-Shop Business Model for Energy-Efficiency Renovations of Detached Houses in Sweden

  Författare :Georgios Pardalis; Krushna Mahapatra; Brijesh Mainali; Giangiacomo Bravo; Henk Visscher; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Detached houses; Energy-efficiency renovations; Homeowners; Onestop-shop; Policy instruments; Renovation decisions; Supply-side actors; Transaction costs; Småhus; Energirenoveringar; Husägare; One-stop-shop; Policyinstrument; Renoveringsbeslut; Aktörer på utbudssidan; Transaktionskostnader; Byggteknik; Civil engineering; Sustainable Built Environment; Hållbar byggd miljö;

  Sammanfattning : The building sector is the biggest energy user in the European Union (EU) and therefore, has an important role to play in meeting the energy and climate goals ofEU. In Sweden, more than 80% of the two million detached houses are more than 35 years of age. Energy efficiency renovation of those old houses can reduce primaryenergy use by 65% to 90%. LÄS MER