Sökning: "drift"

Visar resultat 1 - 5 av 539 avhandlingar innehållade ordet drift.

 1. 1. Epistemisk drift : Genbegreppets rörelser i några av forskningens och undervisningens texter i biologi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Veronica Flodin; Ingrid Carlgren; Lena Tibell; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gene; gene concept; biology; content; text book; recontextualization; higher education; gen; genbegreppet; biologi; innehåll; lärobok; rekontextualisering; högre utbildning; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats är att utveckla förståelsen för relationen mellan den kunskap som tas fram i forskning i biologi och den kunskap som det sedan undervisas om, i kurser på universitetet. Arbetet i denna uppsats är begränsat till den del av forskning och undervisning som är inriktad mot användningen av vetenskapliga begrepp i texter, och vilka innebörder användningarna leder till. LÄS MER

 2. 2. Drift-Type Waves in Rotating Tokamak Plasma

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för astronomi och rymdfysik

  Författare :Elina Asp; Vladimir Pavlenko; Hans Nordman; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Space and plasma physics; fusion; plasma; tokamak; rotation; drift; ship; ITG; TE; Landau; Te Ti; hot-electron; confinement; stiffness; Weiland; Rymd- och plasmafysik; NATURAL SCIENCES Physics Geocosmophysics and plasma physics Space physics; NATURVETENSKAP Fysik Geokosmofysik och plasmafysik Rymdfysik; Space and Plasma Physics; rymd- och plasmafysik;

  Sammanfattning : The concept of energy production through the fusion of two light nuclei has been studied since the 1950’s. One of the major problems that fusion scientists have encountered is the confinement of the hot ionised gas, i.e. the plasma, in which the fusion process takes place. LÄS MER

 3. 3. Contracting out road maintenance. A study on quality, transaction costs and learning organization

  Detta är en avhandling från Stockholm : Infrastruktur

  Författare :Eva Liljegren; [2003]
  Nyckelord :Vägverket; Grundpaket Drift; drift; underhåll; konkurrensutsättning; beställare; uppföljning; kvalitet; transaktionskostnader; lärande organisation.;

  Sammanfattning : This report studies the effect the opening up of routineroad maintenance in Sweden, traditionally carried out by theSwedish National Road Administration (SNRA). The main aim is tostudy the effect contracting out has had on work quality,transaction costs and the learning organization year 2001. LÄS MER

 4. 4. Drift waves in stellarator plasmas

  Detta är en avhandling från Stockholm : Infrastruktur

  Författare :Tariq Rafiq; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; drift waves; stellators; local shear; instabilities;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Drift Waves in General Toroidal Equilibria

  Detta är en avhandling från Stockholm : Infrastruktur

  Författare :Johan Anderson; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; instabilities; toroidal geometry; drift waves; fusion plasmas;

  Sammanfattning : One of the main concerns in fusion research is to understand the anomalously high transport in magnetically confined plasmas. In recent years, substantial progress in the understanding of transport in terms of drift waves in fusion plasmas has been achieved. LÄS MER