Sökning: "Uppsala"

Visar resultat 1 - 5 av 21800 avhandlingar innehållade ordet Uppsala.

 1. 1. DÄRFÖR UPPSALA Utdrag, iakttagelser och resultat från studien MED UPPSALA I CENTRUM.Uppsalaområdet under bronsålder och äldre järnålder in i vendeltid. En arkeologisk förhistoria baserad på områdets miljöförutsättningar och en GIS-utvecklad kartvärld med Mälardalen, Östersjöbäckenet och Europa som bakgrund

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Lars E. Landström; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bronsålder; järnålder; Uppsala; Mälardalen; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : The study describes and explains the geographical, economic and political development in theUppsalaarea from the Bronze age to the Vendel Period.The landscape development was central. In the 1990s 14C datings made it possibly to create maps of this using GIS. The area contains forty thousand known constructions. LÄS MER

 2. 2. Det Gamla Uppsala : Berättelser & Metamorfoser

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Magnus Alkarp; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; old uppsala; idolatry; central places; sanctuaries; atlantica; hyperborean; goticism; sanctuaries; nationalism; national monuments; nationalsocialism; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : Ancient Uppsala is a most versatile place. At various times it has sated all types of scholar, nourished every kind of ideology, and fed all forms of doubt. LÄS MER

 3. 3. Mål och medel Uppsala kommun som byggupphandlare 1870–1975

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Ericsson; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Construction; Municipalities; Public procurement; Public administration; Transaction costs; Uppsala; Offentlig upphandling; förvaltning; kommuner; Uppsala; transaktionskostnader; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation is about municipal procurement of construction projects. Public procurement is often portrayed as inefficient since public organizations can have several, potentially conflicting, objectives. LÄS MER

 4. 4. Bostadsbyggande i Uppsala 1900-1950 : en aspekt på folkhemmets framväxt = Housing in Uppsala 1900-1950

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carl Erik Bergold; Uppsala universitet.; [1985]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Naturrätten i Uppsala 1655-1720

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bo Lindberg; Uppsala universitet.; [1976]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER