Sökning: "Transaction costs"

Visar resultat 1 - 5 av 103 avhandlingar innehållade orden Transaction costs.

 1. 1. Transaction cost and transparency on the owner-occupied housing market : An international comparison

  Författare :Sylwia Lindqvist; Hans Lind; Jaap Zevenbergen; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; transaction process; transaction cost; real estate transaction; property transaction; residential transaction; cross-border transaction; transparency;

  Sammanfattning : This dissertation consists of four essays with specific objectives. The overall objective is, however, to seek a further understanding of the issue of cross-border residential transaction markets. LÄS MER

 2. 2. Process-based transaction cost analysis: a cost management exploration in SCA Packaging

  Författare :Hans Knutsson; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; containerboard production; dynamic transaction costs; cost drivers; cost structure analysis; economic organisation; transaction cost attributes; transaction costs; cost management; Organizational science; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Firms compete with each other to earn the highest profit. A wide range of issues needs to be considered in order to do so – decisions about products, markets, customers and, not to forget, organisation have to be made. LÄS MER

 3. 3. Förvaltningens gräns mot marknaden. Om mekanismer bakom och effekter av kommunernas marknadsutnyttjande

  Författare :Tobias Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Public sector; Local government; Public sector service provision; Outsourcing; Transaction; Transaction costs; Transaction cost economics; Misalignment; Performance; Efficiency; Theory of the firm; Statistical significance;

  Sammanfattning : Varför anlitar vissa kommuner externa leverantörer i stor utsträckning medan andra kommuner i väldigt liten utsträckning överlåter produktionen och tillhandahållandet av service och välfärdstjänster på externa leverantörer? Vad utmärker egenregiproduktion och nyttjandet av externa leverantörer och i vilka fall är det ena att föredra framför det andra? Har valet av organiseringssätt någon betydelse för verksamhetens presterande? Dessa frågor är centrala spörsmål som behandlas och undersökts i föreliggande bok.. LÄS MER

 4. 4. Postgång på växlande villkor : det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden

  Författare :Magnus Linnarsson; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; History of Postal service; postal system; post office; mail; transaction costs; political transaction costs; early modern history; communication history; organizational history; organizations; Swedish history; administrative history.;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the Swedish postal service, focusing on its organization from approximately 1600 to 1720. The purpose of the study is to explain why the Swedish state, at different points of time, chose one form of postal organization over another. LÄS MER

 5. 5. Real Property Processes : An explorative study of property institutions in Belarus

  Författare :Marina Vaskovich; Peter Ekbäck; Hans Mattsson; Jaap Zevenbergen; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Land administration; institutions; transaction costs; land tenure; classification of property rights; ontological modelling of the real property processes; property formation; property transaction;

  Sammanfattning : This work aims at advancing the scientific understanding of the real property processes stimulating the Belarusian property market specifically in order to promote its development. For a property market to operate efficiently, real properties ought to be able to be smoothly created and securely transferred with the aid of real property processes. LÄS MER