Sökning: "ansvarstagande"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade ordet ansvarstagande.

 1. 1. Vad kan medborgarna göra? Fyra fallstudier av samarbetsformer för frivilliga insatser i äldreomsorg och väghållning

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Elisabet Lindberg; Göran Ahrne; Per Selle; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; citizens’ involvement; civil society; organization theory; community service; local democracy; solidarity; responsibility; resource dependence; cognitive frames; institutionalized cooperation forms; communication; transaction costs.; medborgarengagemang; civilsamhälle; organisationsteori; välfärdsservice; lokal demokrati; solidaritet; ansvarstagande; resursberoende; förståelseramar; institutionaliserade samarbetsformer; kommunikation; transaktionskostnader; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The aim of the study is twofold. First, to provide a picture of what happens when groups of citizens cooperate with municipalities and administrations to produce services essential to the community, i.e., elderly care or road maintenance. LÄS MER

 2. 2. Destabilising Citizenship Practices? : Social work and undocumented migrants in Sweden

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Vanna Nordling; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; undocumented migrants; responsibility; acts of citizenship; migration; Socialt arbete; Papperslösa migranter; Ansvarstagande; Medborgarskapshandlingar; Migration;

  Sammanfattning : Globalisation of the economy, as well as movement of people and increasing securitisation of borders, have challenged and to different degrees destabilised forms of national belonging and solidarity. Such developments produce new borders and boundaries, separate citizens from non-citizens and create hierarchies of “deservingness”. LÄS MER

 3. 3. Ansvarsförhållanden vid skolutveckling

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Anette Oxenswärdh; Jon Olhsson; Lennart Grosin; Eva Forsberg; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; responsibility; accountability; understanding assignment and responsibility; learning; professional development; school development; ansvarstagande; uppdrags-och ansvarsförståelse; lärande; professionell utveckling; skolutveckling; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Relations of Responsibility in School DevelopmentABSTRACTThe starting point of this study is the changed governance of schools in Swe- den. Decentralization has not only increased the freedom of schools but also responsibility at the different levels of the school system. This in turn has given greater scope for interpreting the assignment. LÄS MER

 4. 4. Medarbetaransvar – ett sätt att visa värderingar Ett konceptualisering av medarbetarnas ansvar och ansvarstagande i callcenter

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Helén Stockhult; Claes M. Hultman; Owe L. Johansson; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Call center; responsibility; employee responsibility; empowerment; values;

  Sammanfattning : Stockhult, H. (2005) Medarbetaransvar – ett sätt att visa värderingar. Enkonceptualisering av medarbetarnas ansvar och ansvarstagande i callcenter.(Employee responsibility – a way of expressing values. LÄS MER

 5. 5. Det dygdiga personalansvaret: om chefers ansvarstagande för personal utifrån etiska perspektiv

  Detta är en avhandling från Göteborg : Bokförlaget BAS

  Författare :Freddy Hällsten; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; personnel responsibility; ethics; virtue; duty; utility; praxis; HRM; management;

  Sammanfattning : The virtuous responsibility for personnel About managers assuming of responsibility from ethical perspectives Managers are nowadays seen to be those who have the responsibility for managing staff as well as personnel work, i.e., recruitment, introductions, and competence development. LÄS MER