Sökning: "ansvarstagande"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade ordet ansvarstagande.

 1. 1. Vad kan medborgarna göra? Fyra fallstudier av samarbetsformer för frivilliga insatser i äldreomsorg och väghållning

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Elisabet Lindberg; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; citizens’ involvement; civil society; organization theory; community service; local democracy; solidarity; responsibility; resource dependence; cognitive frames; institutionalized cooperation forms; communication; transaction costs.; medborgarengagemang; civilsamhälle; organisationsteori; välfärdsservice; lokal demokrati; solidaritet; ansvarstagande; resursberoende; förståelseramar; institutionaliserade samarbetsformer; kommunikation; transaktionskostnader; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The aim of the study is twofold. First, to provide a picture of what happens when groups of citizens cooperate with municipalities and administrations to produce services essential to the community, i.e., elderly care or road maintenance. LÄS MER

 2. 2. Destabilising Citizenship Practices? : Social work and undocumented migrants in Sweden

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Vanna Nordling; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; undocumented migrants; responsibility; acts of citizenship; migration; Socialt arbete; Papperslösa migranter; Ansvarstagande; Medborgarskapshandlingar; Migration;

  Sammanfattning : Globalisation of the economy, as well as movement of people and increasing securitisation of borders, have challenged and to different degrees destabilised forms of national belonging and solidarity. Such developments produce new borders and boundaries, separate citizens from non-citizens and create hierarchies of “deservingness”. LÄS MER

 3. 3. Ansvarsförhållanden vid skolutveckling

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Anette Oxenswärdh; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; responsibility; accountability; understanding assignment and responsibility; learning; professional development; school development; Pedagogik; Education; ansvarstagande; uppdrags-och ansvarsförståelse; lärande; professionell utveckling; skolutveckling;

  Sammanfattning : Changed governance increased the freedom of schools but also their responsibility, with more scope for interpreting the assignment. Two models of school development were studied to see how they affect school actors’ understanding of assignment and responsibility, the relationship between the commissioner’s exaction of responsibility and the contractor’s assumption of responsibility. LÄS MER

 4. 4. Det dygdiga personalansvaret: om chefers ansvarstagande för personal utifrån etiska perspektiv

  Detta är en avhandling från Göteborg : Bokförlaget BAS

  Författare :Freddy Hällsten; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; personnel responsibility; ethics; virtue; duty; utility; praxis; HRM; management;

  Sammanfattning : The virtuous responsibility for personnel About managers assuming of responsibility from ethical perspectives Managers are nowadays seen to be those who have the responsibility for managing staff as well as personnel work, i.e., recruitment, introductions, and competence development. LÄS MER

 5. 5. What’s the Problem? Reformulating the Problem for Balanced-Strategy Creation

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Press

  Författare :Sveinung Jørgensen; Karlstads universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Problem formulation; balanced-strategy creation; the means-end fallacy; decision-making; corporate social responsibility; creativity; Problemformulering; balanserad strategiutveckling; medel-mål felslutet; beslutsteori; företagets sociala ansvarstagande; kreativitet; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : By asking “What’s the problem?” this thesis addresses the crucial relationship between how strategic decision-makers formulate organizational problems and how the relevant actors attempt to solve these problems. This thesis holds that the creation of strategy can be conceived of as a decision-making process in which the strategists find, formulate and attempt to solve problems by choosing a set of means to reduce the perceived gap between the current state and the desired state of the organization. LÄS MER