Sökning: "organisationsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade ordet organisationsteori.

 1. 1. Miljöredovisning som spegling av marknadsekonomi och miljöansvar : en studie av miljöredovisningar ur ett intressentmodellperspektiv

  Författare :Christer Westermark; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; miljöredovisning; organisationsteori; stakeholder theory; intressentmodellen; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Idén att företag liksom andra slags organisationer har intressenter, vars krav måste tillgodoses, har numera blivit allmänt accepterad inom organisationsteori och företagsekonomi. Det innebär att the stakeholder theory, på svenska intressentmodellen, är ett centralt tema i litteratur och handböcker inom företagsekonomi och affärsetik. LÄS MER

 2. 2. Process-based transaction cost analysis: a cost management exploration in SCA Packaging

  Författare :Hans Knutsson; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; containerboard production; dynamic transaction costs; cost drivers; cost structure analysis; economic organisation; transaction cost attributes; transaction costs; cost management; Organizational science; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Firms compete with each other to earn the highest profit. A wide range of issues needs to be considered in order to do so – decisions about products, markets, customers and, not to forget, organisation have to be made. LÄS MER

 3. 3. Paragrafer och Profit. Om kunskapsarbetets oklarhet

  Författare :Johan Alvehus; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisationsteori; Organizational science; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Tax consultancy; Professional service firms; Knowledge intensive firms; Division of labour; Knowledge work; Ambiguity; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : Knowledge work is often portrayed as hidden or ambiguous: an ambiguous product is sold, ambiguous results are delivered, and work processes are ambiguous. This in turn affects the type of management expected in knowledge-intensive organisations, where emphasis is on managing people rather than work. LÄS MER

 4. 4. Informationsteknik och organisatorisk förändring - Teknik, organisation och produktivitet i svensk banksektor 1975-2003

  Författare :Joakim Appelqvist; Ekonomisk-historiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; Employment relations; Complementarity; Sweden; Post-Taylorism; Taylorism; Productivity; Banking; Information technology; Organizations; Technical change; Organizational change; Financial science; Finansiering; Organizational science; Organisationsteori;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the relation between technological and organizational change in the Swedish banking sector from 1975 to 2003. Besides analyzing the changes in these two variables the effects of the interaction on productivity changes in the sector are examined. LÄS MER

 5. 5. Några idéers resa till Försäkringskassan - på olika spår och restid

  Författare :Kjell Arvidsson; Högskolan i Kalmar Handelshögskolan BBS; []
  Nyckelord :Organisation theory; Organisationsteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER