Sökning: "transaction cost"

Visar resultat 1 - 5 av 62 avhandlingar innehållade orden transaction cost.

 1. 1. Transaction cost and transparency on the owner-occupied housing market : An international comparison

  Författare :Sylwia Lindqvist; Hans Lind; Jaap Zevenbergen; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; transaction process; transaction cost; real estate transaction; property transaction; residential transaction; cross-border transaction; transparency;

  Sammanfattning : This dissertation consists of four essays with specific objectives. The overall objective is, however, to seek a further understanding of the issue of cross-border residential transaction markets. LÄS MER

 2. 2. Process-based transaction cost analysis: a cost management exploration in SCA Packaging

  Författare :Hans Knutsson; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; containerboard production; dynamic transaction costs; cost drivers; cost structure analysis; economic organisation; transaction cost attributes; transaction costs; cost management; Organizational science; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Firms compete with each other to earn the highest profit. A wide range of issues needs to be considered in order to do so – decisions about products, markets, customers and, not to forget, organisation have to be made. LÄS MER

 3. 3. Förvaltningens gräns mot marknaden. Om mekanismer bakom och effekter av kommunernas marknadsutnyttjande

  Författare :Tobias Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Public sector; Local government; Public sector service provision; Outsourcing; Transaction; Transaction costs; Transaction cost economics; Misalignment; Performance; Efficiency; Theory of the firm; Statistical significance;

  Sammanfattning : Varför anlitar vissa kommuner externa leverantörer i stor utsträckning medan andra kommuner i väldigt liten utsträckning överlåter produktionen och tillhandahållandet av service och välfärdstjänster på externa leverantörer? Vad utmärker egenregiproduktion och nyttjandet av externa leverantörer och i vilka fall är det ena att föredra framför det andra? Har valet av organiseringssätt någon betydelse för verksamhetens presterande? Dessa frågor är centrala spörsmål som behandlas och undersökts i föreliggande bok.. LÄS MER

 4. 4. Policy Analysis for Different Types of Decision-Making Situations

  Författare :Matts Andersson; Svante Mandell; Karin Brundell-Freij; Jonas Eliasson; Lars Hultkrantz; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; transaction cost; transition cost; misalignment; parking policy; strategic interaction; spillover; resource flow; reference forecast; kilometer tax; minimum parking requirements; Transportvetenskap; Transport Science;

  Sammanfattning : This thesis seeks to contribute to decision support for policy makers in the transport sector. In order to frame the papers and to relate them to the broad field of “policy analysis”, I have structured the papers around a simple framework with three decision levels: responsibility, policy gap, and policy measure. LÄS MER

 5. 5. Transaktionsprocess och transaktionskostnader för småfastigheter : en internationell jämförelse

  Författare :Sylwia Lindqvist; Hans Lind; Lars Kilander; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; real estate transaction; transaction cost; real estate broker; real estate agent; real estate agency; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : The study deals with real estate transaction for one-family houses and aims to compare and analyse the transaction processes and costs in six countries: Sweden, Finland, Norway, Poland, England and USA. The study identifies the main features of the normal transaction in each country and tries to measure the costs of the process. LÄS MER