Sökning: "tenants"

Visar resultat 1 - 5 av 67 avhandlingar innehållade ordet tenants.

 1. 1. Influence and Invisibility : Tenants in Housing Provision in Mwanza City, Tanzania

  Författare :Jenny Cadstedt; Gunilla Andrae; Kerstin Bodström; Lusugga Kironde; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rental tenure; tenants; housing provision; housing career; housing strategy; housing policy; urban planning; Sustainable Cities Programme; unplanned settlements; community participation; citizenship; secure tenure; Mwanza; Tanzania; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : A high proportion of urban residents in Tanzanian cities are tenants who rent rooms in privately owned houses in unplanned settlements. However, in housing policy and in urban planning rental tenure gets very little attention. This study focuses on the reasons for and consequences of this discrepancy between policy and practice. LÄS MER

 2. 2. Migration i 1600-talets Sverige : Älvsborgs lösen 1613–1618

  Författare :Martin Andersson; Heiko Droste; Maria Sjöberg; Patrick Svensson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; migration; migration regime; Sweden; feudal society; seventeenth century; Älvsborgs lösen; migration rate; migration distance; tenants; servants; forced migration; urban migration; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : This thesis is a study of migration in the early seventeenth-century Swedish feudal society, and of its migration regime; that is the political, legal and economic structures that shaped the migration patterns. The most important sources are taxation records from Älvsborgs lösen, containing demographic migration data for large parts of the Swedish realm 1613–1618. LÄS MER

 3. 3. I godsets skugga? Frälsebonden på Ängsö : Familj och arbete 1700-1880

  Författare :Göran Samuelsson; Lars N ilsson; Kerstin Sundberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; landed estates; manor; enclosure; agricultural crisis; farm mechanisation; organisation of labour; agricultural workers; peasants; paternalism; power; political culture; everyday resistance; costomary tenants; landlords; free tenants; possessery rights; use-rights; rent; acreage of arable; deeds; Västmanland; Sweden; Swedish language; Svenska språket; Agricultural history;

  Sammanfattning : At the beginning of the 18th century, around 95 percent of Sweden’s working population were engaged in some form of agricultural activity. They were mainly peasants who were administratively divided into three separate categories, skatte, krono and frälse farmers. LÄS MER

 4. 4. Low-energy residential buildings : evaluation from investor and tenant perspectives

  Författare :Agnieszka Zalejska-Jonsson; Hans Lind; Staffan Hintze; Stellan Lundström; Leif Gustavsson; KTH; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; low-energy buildings; residential buildings; investment; passive house; tenants; lågenergihus; passivhus; hyresgäster; lönsamhet; Business and economics; Ekonomi; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En fackförening för hemmen : Kollektiv mobilisering, hyresgästorganisering och maktkamp på hyresmarknaden i Stockholm och Göteborg 1875–1942

  Författare :Hannes Rolf; Johan Vamstad; Håkan Forsell; Hans Wallengren; Ersta Sköndal Bräcke högskola; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Boycott; HSB; housing cooperative; landlord; rent strike; tenants’ union; tenant organising; Människan i välfärdssamhället; Social välfärd med inriktning mot civilsamhället; The Individual in the Welfare Society; Social Welfare and the Civil Society;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the collective mobilisation and organisation of tenants in Gothenburg and Stockholm between 1875 and 1942. Of special interest are the power relations and the power struggle between the landlords and the organised tenants in the same period. LÄS MER