Sökning: "lönsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 61 avhandlingar innehållade ordet lönsamhet.

 1. 1. Skola för lönsamhet : Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag

  Författare :Majsa Allelin; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Schooling; Education; Social Reproduction; Formal and Real Subsumption; Marx; New Public Management; Segregation; Ethnography;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is twofold: to explore the ways in which the transformation of the Swedish elementary school can be understood through Marxist theory; and, by ethnographic methods, understand the everyday lives of students and teachers in light of the transformation of the educational system. The ethnography has been conducted by observations and interviews during a total of six months at two different schools, Libera and Publica. LÄS MER

 2. 2. Styckares arbete : knivskarpt om hållbarhet

  Författare :Kjerstin Vogel; Jörgen Eklund; Roland Örtengren; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ergonomics; meat cutting; knife; knife sharpening; polishing; interactive; industry intervention; sustainability; profitability; change; yield; stress; RAS; Ergonomi; styckning; kniv; knivskärpa; polering; interaktiv; branschintervention; hållbarhet; lönsamhet; förändring; utbyte; stress; RAS;

  Sammanfattning : Styckares arbete är fysiskt ansträngande och kännetecknas av att vara utpräglat manuellt där den handhållna kniven är det viktigaste verktyget. Arbetet innebär enligt arbetsskadestatistiken hög risk för arbetsrelaterade skador och sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. In the Business of Building Green : The value of low-energy residential buildings from customer and developer perspectives

  Författare :Agnieszka Zalejska-Jonsson; Hans Lind; Staffan Hintze; Leif Gustavsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sustainability; green buildings; residential buildings; low-energy; energy-efficiency; construction cost; profitability; occupant satisfaction; indoor environment quality IEQ ; hållbarhet; gröna byggnader; bostäder; låg-energi; energieffektivitet; byggkostnad; lönsamhet; boende nöjdhet; inomhusmiljö;

  Sammanfattning : An overarching aim of this research was to investigate the comprehensive value of green residential buildings as seen from two perspectives: that of the developer and that of the occupant (the customer). The dissertation consists of studies presented in seven papers. LÄS MER

 4. 4. Strategic lead-times and their implications on financial performance

  Författare :Fredrik Tiedemann; Joakim Wikner; Eva Johansson; Jenny Bäckstrand; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; decoupling point; financial performance; manufacturing companies; new product development; production; purchasing; return on investment; ROI; strategic lead-time; finansiellt resultat; finansiella nyckeltal; frikopplingspunkt; inköp; lönsamhet; produktion; produktutveckling; strategiska ledtider; tillverkningsindustri;

  Sammanfattning : The overall goal for manufacturing companies is to earn profit and increase shareholders’ value. To ensure that companies in fact are profitable, managers usually evaluate the company’s resources based on both financial and operational performance, to analyse if the resources are contributing with a financial return. LÄS MER

 5. 5. Strategiska resurser och långvarig lönsamhet : En resursbaserad modell för varaktiga konkurrensfördelar i små tillverkningsföretag

  Författare :Jim Andersén; Esbjörn Segelod; Anders Pehrsson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER