Sökning: "urban migration"

Visar resultat 1 - 5 av 78 avhandlingar innehållade orden urban migration.

 1. 1. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Författare :Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. LÄS MER

 2. 2. Migration i 1600-talets Sverige : Älvsborgs lösen 1613–1618

  Författare :Martin Andersson; Heiko Droste; Maria Sjöberg; Patrick Svensson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; migration; migration regime; Sweden; feudal society; seventeenth century; Älvsborgs lösen; migration rate; migration distance; tenants; servants; forced migration; urban migration; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : This thesis is a study of migration in the early seventeenth-century Swedish feudal society, and of its migration regime; that is the political, legal and economic structures that shaped the migration patterns. The most important sources are taxation records from Älvsborgs lösen, containing demographic migration data for large parts of the Swedish realm 1613–1618. LÄS MER

 3. 3. The answers you seek will never be found at home : Reflexivity, biographical narratives and lifestyle migration among highly-skilled Estonians

  Författare :Maarja Saar; Adrienne Sörbom; Paavo Bergman; Michael Janoschka; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reflexivity; highly skilled migration; Eastern Europe; lifestyle migration; Östeuropa; reflexivitet; migration; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att undersöka förhållandet mellan migration, reflexivitet och social klass. I fokus för den empiriska analysen står högt kvalificerade estniska emigranter. Reflexivitet har hittills inte varit ett viktigt begrepp i migrationsstudier. LÄS MER

 4. 4. Migration and Place Attractiveness

  Författare :Thomas Niedomysl; Urban Fransson; Bo Malmberg; Bertil Vilhelmson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Social and economic geography; Interregional Migration; Place Attractiveness; Sweden; Tourism; Marketing; Promotion; Life-course; Age; Survey Research; Residential Preferences; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The thesis includes six self-contained papers that from various perspectives examine place attractiveness and migration in Sweden. Paper I provides an extensive overview of Swedish municipalities’ place marketing engagement to attract in-migrants, based on survey responses from 220 municipalities. LÄS MER

 5. 5. Migration to Shashemene : ethnicity, gender and occupation in urban Ethiopia

  Författare :Gunilla Bjerén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Migration; Städer; Migration; Etiopien; Etnicitet; Arbetsmarknad; Levnadsförhållanden; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER