Sökning: "political culture"

Visar resultat 1 - 5 av 415 avhandlingar innehållade orden political culture.

 1. 1. Making sense of Baltic democracy : public support and political representation in nationalising states

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Kjetil Duvold; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; democratisation; consolidation; support for democracy; political culture; political representation; party systems; social cleavages; political community; nation-building; ethnic minorities; post-communism; Baltic countries; Estonia; Latvia; Lithuania; Central and Eastern Europe; the European Union; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : A chief topic of this book is the advance of democracy in Estonia, Latvia and Lithuania. The three countries belong to the most ‘successful’ cases of transition from communist rule to democracy, demonstrated by the fact that they joined the European Union in 2004. LÄS MER

 2. 2. Politics of Affection : Ex-Combatants, Political Engagement and Reintegration Programs in Liberia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johanna Söderström; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statskunskap; Political Science; ex-combatants; DDR; reintegration programs; Liberia; political culture; policy feedback; focus groups; democratization; democratic citizenship; peacebuilding; procedural design; political reintegration; political involvement; tolerance of dissent; inclusion; expressed antagonism; political participation; politisk kultur; politisk sociologi; återintegreringsprogram; fredsbyggande; policyanalys; soldater;

  Sammanfattning : Ex-combatants' relationship with post-war politics is crucial for the continued democratization and peace processes, irrespective of what has shaped it: the war or their post-war experiences. In this thesis, the relationship with politics, after the end of the Liberian civil war (1989-2003) is explored among ex-combatants, following the research question: How do ex-combatants in Liberia think about politics and how do they engage in politics? Demobilization, Disarmament and Reintegration (DDR) programs are a large component of contemporary peacebuilding efforts that target ex-combatant populations. LÄS MER

 3. 3. Nothing more to see : Contestations of belonging and visibility in Russian media

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Emil Edenborg; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mediepolitik; Massmedia - sociala aspekter; Yttrandefrihet; Ryssland; belonging; visibility; media; sexuality; gender; nationalism; Russia; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att undersöka vilken roll synlighet spelar i skapandet och utmanandet av tillhörighet till politiska gemenskaper. Baserat på en empirisk studie av ryska medier under 2010-talet föreslås ett sätt att teoretiskt begreppsliggöra förhållandet mellan synlighet och tillhörighet, som utgår från idén att vad som blir synligt för en publik och hur, samt vad som blir osynligt, är föremål för ständig politisk reglering och konflikt. LÄS MER

 4. 4. State Learning and Role Playing : : International environmental cooperation in the Arctic Council

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Sandra Engstrand; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; international cooperation; role theory; arguing; symbolic interactionism; environmental norms; the Arctic Council; the Arctic; International relation IR ; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; International cooperation; Environmental norms; International Relations IR ; Role theory; The Arctic Council;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker staters interaktion som en social läroprocess, i syfte att förstå hur stater lär sig om miljönormer. Detta sker genom en konstruktivistisk ansats och mer specifikt ett roll-teoretiskt perspektiv, där en roll förstås som statens repertoar av beteende, jämsides dess funktion i en social interaktionskontext. LÄS MER

 5. 5. L'Etat, c'est pas moi : Reframing citizenship(s) in the Baltic republics

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Olivier Danjoux; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consensus; language; ethnicity; culture; urbanity; time; exogamy; post-communism; communism; totalitarianism; Soviet Union; Estonia; Latvia; Lithuania; Baltic; citizenship; nation; conflict; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : This book speaks to readers with a particular interest in the Baltic states as well as to those with a broader interest in post-communist democratization and citizenship. The notion of citizenship has not been prominent in academic perspectives on post-communism. This study aims at bringing citizenship back into these perspectives. LÄS MER