Sökning: "lågenergihus"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet lågenergihus.

 1. 1. Aktiviteter för passivhus : En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus

  Författare :Wiktoria Glad; Kajsa Ellegård; Bo Lenntorp; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; passive houses; low energy housing; sustainable building; energy efficiency; solar energy; building processes; housing; demonstration projects; sustainable development; innovations; time-space geography; Lindås Park; passivhus; lågenergihus; ekologiskt byggande; energieffektivisering; energisnåla hus; solenergi; byggprocesser; bostadshus; demonstrationsprojekt; hållbar utveckling; innovationer; tidsgeografi; Lindås Park; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar byggprocesser i södra Sverige som hade ambitionen att åstadkomma lågenergihus liknande den tyska passivhusstandarden. Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för processer i införandet av ett energikoncept. LÄS MER

 2. 2. Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering : Från visioner till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen

  Författare :Anna Green; Kajsa Ellegård; Jonas Anshelm; Annika von Schelée; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Samhällsplanering; fysiskplanering; stadsbyggnad; förnybar energi; solfångare; solceller; energisnålt boende; lågenergihus; ekologiskt byggande; Hammarby Sjöstad; Västra Hamnen; Settlement studies; Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : Planeringsprocessen av två svenska stadsbyggnadsprojekt, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö, med mål att nå hållbar energianvändning (förnybar energi och energisnåla hus), analyseras från vision till uppföljning. En ambition i bägge stadsdelarna var att bli internationella exempel på miljöanpassat byggande och boende, med ny teknik och förändring av de boendes beteende som strategier för att nå målen. LÄS MER

 3. 3. Low-energy residential buildings : evaluation from investor and tenant perspectives

  Författare :Agnieszka Zalejska-Jonsson; Hans Lind; Staffan Hintze; Stellan Lundström; Leif Gustavsson; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; low-energy buildings; residential buildings; investment; passive house; tenants; lågenergihus; passivhus; hyresgäster; lönsamhet; Business and economics; Ekonomi; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Multi-dimensional approach used for energy and indoor climate evaluation applied to a low-energy building

  Författare :Fredrik Karlsson; Bahram Moshfegh; Hazim Awbi; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Low-energy building; energy; indoor climate; simulation; Lågenergihus; energi; inomhusklimat; simulering; Building engineering; Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : The building sector alone accounts for almost 40% of the total energy demand and people spend more than 80% of their time indoors. Reducing energy demand in buildings is essential to the achievement of a sustainable built environment. At the same time, it is important to not deteriorate people’s health, well-being and comfort in buildings. LÄS MER

 5. 5. Building Performance - Methods for Improved Prediction and Verification of Energy Use and Indoor Climate

  Författare :Hans Bagge; Avdelningen för Byggnadsfysik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy Use; Residential buildings; Prediction; Verification; Measurements;

  Sammanfattning : Reducing CO2 emissions is one of the most important goals in Europe as well as the rest of the world. To reach that goal, the use of energy must be reduced. Thus, the building industry is facing a great challenge. Not only energy efficiency but also sustainability is desirable in the building stock. LÄS MER