Sökning: "passivhus"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet passivhus.

 1. 1. Aktiviteter för passivhus En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Wiktoria Glad; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; passive houses; low energy housing; sustainable building; energy efficiency; solar energy; building processes; housing; demonstration projects; sustainable development; innovations; time-space geography; Lindås Park; passivhus; lågenergihus; ekologiskt byggande; energieffektivisering; energisnåla hus; solenergi; byggprocesser; bostadshus; demonstrationsprojekt; hållbar utveckling; innovationer; tidsgeografi; Lindås Park; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar byggprocesser i södra Sverige som hade ambitionen att åstadkomma lågenergihus liknande den tyska passivhusstandarden. Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för processer i införandet av ett energikoncept. LÄS MER

 2. 2. Uthålligt lärande om värmen? Domesticering av energiteknik i passivhus

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Charlotta Isaksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Domestication; everyday life; practices; learning activities; energy use households; heat comfort; space heating; passive houses; energy efficiency; Domesticering; vardagsliv; praktik; lärande; hushåll; värmekomfort energianvändning; uppvärmning; passivhus; energieffektivisering; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den vanligaste lösningen på problemet att för mycket energi används i den byggda miljön är implementering av energieffektiv teknik. Men installation av teknik räcker sällan för att nå förväntad energibesparing: det är människor som i sin vardag använder tekniken och de använder den inte alltid på det sätt som teknikutvecklarna har tänkt sig. LÄS MER

 3. 3. Mainstreaming passive houses A study of energy efficient residential buildings in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johan Niskanen; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; passive house; moinstreaming; sustainable innovation; technology deployment; socio-technical transition; passivhus; mainstreaming; hållbara innovationer; teknikspridning; socio-teknisk omställning;

  Sammanfattning : The passive house concept has become increasingly popular in the building sector in the lost twenty years ond is deemed to ploy on important role in aligning the housing sector with climate and environmental policy objectives. However, for such buildings to ploy this port they need to be more widespread, more common and more accepted by mainstream actors and institutions. LÄS MER

 4. 4. Apparater, aktiviteter och aktörer Lågenergiboende som resurs och restriktion för energiordningar

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helena Karresand; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Passive house; household; household activities; public housing companies; low energy homes; energy use; household appliances; everyday life; time geography; energy order; Passivhus; hushåll; hushållsaktiviteter; bostadsbolag; lågenergibostad; energianvändning; hushållsapparater; vardagsliv; tidsgeografi; energiordning;

  Sammanfattning : Energianvändningen inom bostadssektorn har stadigt ökat och verkar inte minska trots energieffektiva apparater. Genom att bygga lågenergibostäder försöker bostadsbolagen minska energianvändningen, vilket också sker, men endast vad gäller uppvärmning och varmvatten. LÄS MER

 5. 5. Low-energy residential buildings : evaluation from investor and tenant perspectives

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Agnieszka Zalejska-Jonsson; KTH.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; low-energy buildings; residential buildings; investment; passive house; tenants; lågenergihus; passivhus; hyresgäster; lönsamhet; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER