Sökning: "Övrig samhällsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 247 avhandlingar innehållade orden Övrig samhällsvetenskap.

 1. 1. Determinants of Fairness-based and Favorability-based Reactions to Authorities' Decisions

  Författare :Tomas Ståhl; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; procedural justice; outcome favorability; relational concerns; instrumental concerns; group membership effect; ingroup identification; expected bias; decision acceptance; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : The present thesis focuses on the causal role of the people’s relationship to the authority in reactions to allocation decisions. A series of experiments investigating the effects of the authority’s group membership on reactions to allocation decisions are reported. LÄS MER

 2. 2. Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Författare :Veronica Ekström; Martin Börjeson; Magnus Karlsson; Maria Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. LÄS MER

 3. 3. Reconstruction planning in post-conflict zones : Bosnia and Herzegovina and the international community

  Författare :Tigran Hasic; Göran Cars; Wakter Leal Filho; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Political science; reconstruction planning; post-conflict zones; bosnia and herzegovina; international community; complexity and systems thinking; grounded theory; Statsvetenskap; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The history of mankind has been plagued by an almost continuous chain of various armed conflicts - local, regional, national and global - that have caused horrendous damage to the social and physical fabric of cities. The tragedy of millions deprived by war still continues. LÄS MER

 4. 4. A legal framework for enabling low-income housing : a study of women´s access to home based enterprises in Botswana

  Författare :Malika Bourennane; Dick Urban Vestbro; Tipple Graham; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Inviting Community into the Development of Globally Sustainable Food Systems

  Författare :Liesel Carlsson; Göran Broman; Edith Callaghan; Mark Dooris; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Sustainable food systems; strategic sustainable development; sustainable community development; nutrition; dietetics;

  Sammanfattning : Food systems and human diets contribute to unsustainable socioecological conditions, which in turn negatively affect human health. These driver-impact relationships span multiple scales, prompting international governance bodies, nations, and communities alike to grapple with solutions for a better food future. LÄS MER