Sökning: "Leif Gustavsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Leif Gustavsson.

  1. 1. District-Heating Systems and Local Energy Strategies

    Detta är en avhandling från Department of Energy and Environmental Systems Studies, Lund university

    Författare :Leif Gustavsson; Mittuniversitetet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1994]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik; District Heating Systems; Energy Strategies; Byggteknik; Civil engineering; Environmental impact; District-heating systems; Energy efficiency; Local energy systems; Cogeneration; Renewable energy; Biomass ;

    Sammanfattning : .... LÄS MER