Sökning: "svenska som ämne"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade orden svenska som ämne.

 1. 1. Samma nyheter eller likadana? Studier av mångfald i svenska TV-nyheter

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Anna Maria Jönsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mångfald; tv-nyheter; Aktuellt; Rapport; Nyheterna; geografi; ämne; aktörer; nyhetshändelser;

  Sammanfattning : Avhandlingen analyserar mångfalden i svenska tv-nyheter under perioden 1980-2000 med särskilt fokus på 1990-talet. Frågorna som besvaras är hur mångfalden i Rapport, Aktuellt och TV4:s Nyheterna ser ut, om och i så fall hur den har förändrats över tid samt hur olika faktorer påverkar mångfalden. LÄS MER

 2. 2. Svenskläraren som vision och konstruktion

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Annbritt Palo; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to analyse how the teacher of Swedish is envisioned andcreated in curricula and syllabi. Teacher education in Sweden is regulated in the HigherEducation Act, the Higher Education Ordinance, and the Government Bill on TeacherEducation. LÄS MER

 3. 3. Ett monokulturellt erbjudande. : Om svenska som andraspråk i grundskolans läro- och kursplaner

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för pedagogik

  Författare :Ann-Christin Torpsten; Elisabeth Elmeroth; Lena Fritzén; Karin Taube; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Läroplaner; kursplaner; deltagande; monokultur; multikultur; kompensera; komplettera; likformig; olikformig; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Övergripande syfte med denna licentiatavhandling var att synliggöra vad grundskolans ämne svenska som andraspråk erbjuder andraspråkselever i termer av lärande. Studien analyserar vilka utbildningsideal formulerade i läroplaner och konkretiserade i kursplaner ämnet svenska som andraspråk kan sägas omfattas av. LÄS MER

 4. 4. Svenska offpistskidåkares förutsättningar att hantera lavinfara Individuella och kontextuella faktorers påverkan på risktagandet

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Stefan Mårtensson; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Soil Mechanics; Geoteknik;

  Sammanfattning : Every winter die statistically, two to three Swedes in avalanche accidents. Approximately eight out of ten are killed abroad even though only one out of eight Swedes skis outside Sweden. Swedes seem to die in a greater extent than other nationalities abroad. LÄS MER

 5. 5. Att göra jämställdhet – motiv, motstånd och möjligheter i det svenska skogsbruket

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Maria Johansson; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interdisciplinary research areas - Gender; Tvärvetenskapliga forskningsområden - Genus; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats undersöker hur kön, arbete och jämställdhet görs i svenska skogligt relaterade arbetsorganisationer. Svensk skogsbrukssektor tillskrivs ofta stor betydelse för regional, såväl som nationell, utveckling och i övergången till en mer biobaserad ekonomi. LÄS MER