Sökning: "Martin Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden Martin Andersson.

 1. 1. Radiation dose to patients in diagnostic nuclear medicine. Implementation of improved anatomical and biokinetic models for assessment of organ absorbed dose and effective dose

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Martin Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Surface Vibrational and Electron Spectroscopy - Experiments and first-principle calculations

  Detta är en avhandling från Martin Andersson, Östervång 30, 247 32 Södra Sandby, Sweden

  Författare :Martin Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; gränsskikt; anharmonicity; Ytkemi; Surface and boundary layery chemistry; adsorbates; metal surface; density functional theory; first-principle calculations; electron spectroscopy; reflection-absorption infrared spectroscopy; vibrational spectroscpy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish 75% av alla kemiska reaktioner sker på en yta av något slag. En av anledningarna till detta är att många ytor har en katalytisk effekt. LÄS MER

 3. 3. Process analytical methods for monitoring of the film coating on pharmaceutical pellets and tablets using NIR spectrometry and image analysis

  Detta är en avhandling från Martin Andersson, Technical Analytical Chemistry, Lund University, P.O.Box 124, S-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Martin Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; PLS; PCA; PAC; NIR; chemometrics; moving samples; information depth; release rate; image analysis; near infrared; process analytical chemistry; thickness; coating; film; tablets; Pellets; granules; Analytical chemistry; Analytisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom processanalytisk kemi är uppgiften att bestämma viktiga egenskaper i en kemisk process under det att tillverkningen fortlöper. Ett vanligt exempel är att man bestämmer halten av något ämne. LÄS MER

 4. 4. Disentangling Trade Flows Firms, Geography and Technology

  Detta är en avhandling från Jönköping : Internationella Handelshögskolan

  Författare :Martin Andersson; Högskolan i Jönköping.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of three individual studies and a common introduction. Albeit distinct and self-contained, all studies are devoted to how and why trade flows adjust according to characteristics of markets and attributes of links between markets. LÄS MER

 5. 5. An experimental investigation of spur gear efficiency and temperature A comparison between ground and superfinished surfaces

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Martin Andersson; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; gears; ground; superfinished; efficiency; temperature; running-in; dip lubrication; spray lubrication; Machine Design; Maskinkonstruktion;

  Sammanfattning : This thesis focuses on reliability when testing gear efficiency and on how gear mesh efficiency can be increased without detrimental effects on the gears. Test equipment commonly used in gear research was analysed to identify important parameters for gear efficiency testing. LÄS MER