Sökning: "allians"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet allians.

 1. 1. Allians under tvång : Behandlingssamarbete mellan elever och personal på särskilda ungdomshem

  Författare :Teci Hill; Rolf Sandell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Correctional institutions; delinquents; therapeutic alliance; treatment; treatment alliance; Särskilda ungdomshem; ungdomsvård; Sverige; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : This is a study of treatment alliance between staff and juvenile delinquent boys in institutional treatment under the Swedish Board of Institutions (SiS).The aim of this study is twofold. First, the purpose is to explore alliance phenomena in correctional institutions for young delinquents in their qualitative, rather than quantitative, aspects. LÄS MER

 2. 2. Lärares professionaliseringssträvanden vid skolutveckling : Handlingsalternativen stängning och allians

  Författare :Steffan Lind; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Educational change; professionalization; professionalism; social closure; alliance;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis was to contribute to the understanding of teachers’ endeavours to their own professionalization in connection with developmental work at school. The main purpose was to analyse how well these endeavours could be interpreted and understood in terms of the action-altematives of closure and alliance. LÄS MER

 3. 3. Samverkan blir kamp : En sociologisk analys av ett projekt i ungdomsvården

  Författare :Goran Basic; Malin Åkerström; David Wästerfors; Torbjörn Forkby; Sociologi; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; youngster; project; coordinator; triad; accounting through comparison; role; struggle; collaboration; alliance; conflict; sociology; conflict point of interest; team; dyad; förklarande jämförelse; kamp; roll; konfliktintressepunkt; samverkan; projekt; samordnare; ungdom; dokument; co-ordination; document; subvention; sociologi; konflikt; allians; Missbruks- och beroendevård; Substance Abuse Treatment; Special Education; Specialpedagogik; Social Sciences; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Criminology; Work Life Studies; Arbetlivsvetenskap; Professionsstudier; Studies of Professions; Social Psychology; Socialpsykologi; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi; co-ordination;

  Sammanfattning : In this dissertation a collaboration project in Swedish youth care is analysed. The aim of the project was to enhance coordination between the Social Services and the Swedish National Board of Institutional Care in order to make the efforts more efficient. The project also employed a number of coordinators. LÄS MER

 4. 4. Therapeutic alliance and different treatment formats when delivering internet-based CBT for depression

  Författare :Kristofer Vernmark; Gerhard Andersson; Per Carlbring; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; depression; internet-based treatment; cognitive behavioural therapy; therapeutic alliance; email therapy; depression; internetbehandling; kognitiv beteendeterapi; terapeutisk allians; epostterapi;

  Sammanfattning : Depression är en funktionsnedsättande problematik som påverkar en stor del av den vuxna populationen varje år. Trots ett omfattande behov av hjälp så råder det brist på tillgång till effektiv behandling. LÄS MER

 5. 5. Therapeutic Alliance in General Psychiatric Care

  Författare :Håkan Johansson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; clinical psychology; psychosomatics; Psychiatry; patient factors; ward atmosphere; patient satisfaction; psychiatric care; helping alliance; working alliance; psychotherapy; psychiatry; therapeutic alliance; therapeutic relationship; dropout; psykosomatik; klinisk psykologi; Psykiatri;

  Sammanfattning : The main aim of the thesis was to study different aspects of the therapeutic relationship in general psychiatric care, within various routine psychiatric settings with a variety of diagnostic patient groups and different staff groups. The first study investigated the patients' opinion on what constituted good psychiatric care. LÄS MER