Sökning: "role"

Visar resultat 1 - 5 av 12111 avhandlingar innehållade ordet role.

 1. 1. Contrasting perspectives on the subjective managerial role

  Detta är en avhandling från Umeå : Psykologi

  Författare :Monica E. Nyström; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Managerial role; role theory; organizational change; subjective role projects; role problems; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Managerial behavior often differs between individuals and situations. To understand this variation the manager’s own interpretation of the role, context and role behavior is especially important. LÄS MER

 2. 2. Role, Identity and Work Extending the design and development agenda

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :David Dinka; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Role; Identity; Usability; Safety; User-centred design; Medical Informatics; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik;

  Sammanfattning : In order to make technology easier to handle for its users, the field of HCI (Human- Computer Interaction) has recently often turned the environment and the context of use. In this thesis the focus is on the relation between the user and the technology. LÄS MER

 3. 3. State Learning and Role Playing : : International environmental cooperation in the Arctic Council

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Sandra Engstrand; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; international cooperation; role theory; arguing; symbolic interactionism; environmental norms; the Arctic Council; the Arctic; International relation IR ; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; International cooperation; Environmental norms; International Relations IR ; Role theory; The Arctic Council;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker staters interaktion som en social läroprocess, i syfte att förstå hur stater lär sig om miljönormer. Detta sker genom en konstruktivistisk ansats och mer specifikt ett roll-teoretiskt perspektiv, där en roll förstås som statens repertoar av beteende, jämsides dess funktion i en social interaktionskontext. LÄS MER

 4. 4. Entrepreneur role stress essays on the travails of the entrepreneur

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Daniel Örtqvist; Luleå tekniska universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to a better understanding of the social situation of the entrepreneur and the travails of entrepreneurship. More specifically, it examines the role of the entrepreneur by acknowledging that the role is influenced by expectations and proscriptions of stakeholders, scripts for social conducts, and norms. LÄS MER

 5. 5. Regulation of hematopoiesis in the freshwater crayfish, Pacifastacus leniusculus role of transglutaminase

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kingkamon Junkunlo; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ast1; clotting protein; crayfish; hematopoiesis; PVF PVR; ROS; transglutaminase; Biology with specialization in Molecular Biology; Biologi med inriktning mot molekylärbiologi; Biology with specialization in Comparative Physiology; Biologi med inriktning mot jämförande fysiologi;

  Sammanfattning : The freshwater crayfish, Pacifastacus leniusculus, has been used as a model for studying hematopoiesis or blood cell production or hematopoiesis and immunity. The work of this thesis aims to investigate the impact of factors such as ROS signaling, Ast1, and the PVF/PVR signaling pathway in controlling stem cell behavior during hematopoiesis and specifically the role of the crosslinking enzyme transglutaminase (TGase) in regulation of hematopoiesis. LÄS MER