Sökning: "Catharina Tjernberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Catharina Tjernberg.

 1. 1. Specialpedagogik i skolvardagen En studie med fokus på framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande

  Detta är en avhandling från Stockholm : Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Catharina Tjernberg; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Special Education; specialpedagogik; reading and writing education; dyslexia; classroom observations; teaching skills; language development; praxis-oriented; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This is a praxis-oriented case study of written language activities in Forms 1–5 in the nine-year Swedish compulsory school. The emphasis is on pupils at risk of de­veloping reading and writing disabilities. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Catharina Tjernberg; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; specialpedagogik; Special Education; reading and writing education; teacher competence; professional reflective skills; dyslexia; language development; praxis-oriented; läs- och skrivlärande; lärarskicklighet; handlingsreflektion; dyslexi; språkutveckling; praxisorienterad; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the factors underlying successful reading and writing education and the educational conditions promoting reflective didactic skills, focusing on the students’ develop­ment of reading and writing abilities. Large international surveys indicate that the consensus concerning read­ing and writing education achieved by science during the past decade has had limit­ed impact on class­room activities. LÄS MER