Sökning: "Malin Åkerström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Malin Åkerström.

 1. 1. Visuella textkonventioner i den tidiga vikingatidens runristningar

  Författare :Hanna Åkerström; Henrik Williams; Anna-Malin Karlsson; Källström Magnus; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; runic inscriptions; early Viking Age; inventory of runic inscriptions; Scandinavia; inscriptions on portable objects; runestones; reading order; social semiotics; multimodality; monosequentiality; multisequentiality; hypertext theory; Bo Boije4 Skee; U ANF1937; 163 Björkö; DR NOR1988; 5 Malt; Ög 136 Rök; runinskrifter; tidig vikingatid; inventering av runinskrifter; Skandinavien; lösföremålsinskrifter; runstenar; läsordning; socialsemiotik; multimodalitet; monosekventialitet; multisekventialitet; hypertextteori; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis examines visual text conventions in the Nordic runic material from the early Viking Age and shows that visual meanings, as well as linguistic ones, can increase understanding of this complicated material. The thesis also provides a corpus of early Viking Age runic texts. The thesis comprises three investigations. LÄS MER

 2. 2. Samverkan blir kamp : En sociologisk analys av ett projekt i ungdomsvården

  Författare :Goran Basic; Malin Åkerström; David Wästerfors; Torbjörn Forkby; Sociologi; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; youngster; project; coordinator; triad; accounting through comparison; role; struggle; collaboration; alliance; conflict; sociology; conflict point of interest; team; dyad; förklarande jämförelse; kamp; roll; konfliktintressepunkt; samverkan; projekt; samordnare; ungdom; dokument; co-ordination; document; subvention; sociologi; konflikt; allians; Missbruks- och beroendevård; Substance Abuse Treatment; Special Education; Specialpedagogik; Social Sciences; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Criminology; Work Life Studies; Arbetlivsvetenskap; Professionsstudier; Studies of Professions; Social Psychology; Socialpsykologi; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi; co-ordination;

  Sammanfattning : In this dissertation a collaboration project in Swedish youth care is analysed. The aim of the project was to enhance coordination between the Social Services and the Swedish National Board of Institutional Care in order to make the efforts more efficient. The project also employed a number of coordinators. LÄS MER

 3. 3. Att slåss för erkännande : en studie i gatuvåldets dynamik

  Författare :Björn Johansson; Mats Ekström; Malin Åkerström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; street related violence; crimes of violence; urban environment; virtual community; border controls; territoriality; social transactions; respect; honour; street etiquette; street wisdom; rituals; power; status; recognition; gangs; emotions; social bonds; sociologi; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to give a contribution to the knowledge of why people use violence against each other in public places. In more specific terms the thesis examines mechanisms that generates violent actions by reference to what happens in the situated transaction between the offender and the victim, and to the ways in which the urban environment create opportunities for violent actions. LÄS MER

 4. 4. Mutor i det godas tjänst? : biståndsarbetare i samtal om vardaglig korruption

  Författare :Joakim Thelander; Malin Åkerström; Kristianstad University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett antal svenska och danska biståndsarbetare berättar i Mutor i det godas tjänst? om sina erfarenheter av vardaglig korruption i utvecklingsländer. Berättelserna kan handla om hur man på bästa sätt undviker att behöva muta någon, till exempel vid gränskontrollerna i samband med hjälpsändningsverksamhet. LÄS MER

 5. 5. Hatbrott? : homosexuella kvinnors och mäns berättelser om utsatthet för brott

  Författare :Eva Tiby; Malin Åkerström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Bias crime; fear of crime; gay; gender; hate crime; heterosexism; homophobia; homosexuality; lesbian; lifestyle; victimology; victim studies; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : During the nineties, the hate crimes concept has been used to describe victimization on the basis of group characteristics. The Swedish penal Code 29:2:7 states that crimes committed against a person due to that person's race, color, nationality, ethnicity, religious beliefs or other similar circumstances, such as a person's sexual orientation, can elicit a more severe punishment than crimes without such motives. LÄS MER