Sökning: "Helena Ackesjö"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Helena Ackesjö.

 1. 1. Läraridentiteter i förskoleklass. Berättelser från ett gränsland

  Författare :Helena Ackesjö; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskoleklass; identiteter; gränsland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Barns övergångar till och från förskoleklass : Gränser, identiteter och (dis-)kontinuiteter

  Författare :Helena Ackesjö; Per Lindqvist; Eva Johansson; Frithiof Sahlström; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Övergångar; förskola; förskoleklass; gränser; identitetskonstruktion; kontinuitet; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to gain knowledge of how the transitions to and from preschool class are described and understood by children. Previous research has indicated that transitions between different school forms can be seen as both problematic and threatening. LÄS MER

 3. 3. Läraridentiteter i förskoleklass. : Berättelser från ett gränsland

  Författare :Helena Ackesjö; Eva Johansson; Per Lindqvist; Birgitta Qvarsell; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskoleklass; läraridentiteter; gränsland; samverkan; övergångszon; gränsmarkeringar; identitetskonstruktion; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Professionsstudier; Studies of Professions;

  Sammanfattning : .... LÄS MER