Sökning: "triad"

Visar resultat 1 - 5 av 62 avhandlingar innehållade ordet triad.

 1. 1. Transport Efficiency: Analysing the Transport Service Triad

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Victor Eriksson; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; transport service; transport efficiency; activities; freight transport; transport service triad; triad; business relationships; actors; industrial network approach; resources;

  Sammanfattning : This thesis deals with transport services and transport efficiency. There are growing environmental concerns for many industries and the freight transport industry in particular faces challenges in reducing its CO2 emissions. LÄS MER

 2. 2. The Price We Pay The Autonomy of Store Managers in Making Price Decisions: The Case of Grocery Retailing

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Madelen Lagin; Örebro universitet.; Högskolan Dalarna.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; price decisions; relationships; triad; strategy; tactic; connected autonomy; connected restrictions; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Sammanfattning : In this dissertation, the store manager’s autonomy in making price decisions is explored to further our understanding of this actor. As a result, the store manager’s embeddedness in the manufacturer-retailer-consumer triad provides a more holistic view of the price decisions made in grocery retailing. LÄS MER

 3. 3. Att ta över pappas bolag : En studie av affärsförbindelser som triadtransformationer under generationsskiften i familjeföretag

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Christine Tidasen; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; family business; succession; trust; relation; triad; network; identity; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Ledarskap; entreprenörskap och organisation; Ledarskap; entreprenörskap och organisation;

  Sammanfattning : The family firm sector is volatile due to for example challenges associated with management and ownership succession. Family businesses in Sweden, as well as globally, make an important part of the economy. It is well known that successions are critical transition processes for these firms. LÄS MER

 4. 4. Samverkan blir kamp En sociologisk analys av ett projekt i ungdomsvården

  Detta är en avhandling från Lund : Lunds universitet

  Författare :Goran Basic; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Missbruks- och beroendevård; Substance Abuse Treatment; Special Education; Specialpedagogik; Social Sciences; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Criminology; Work Life Studies; Arbetlivsvetenskap; Professionsstudier; Studies of Professions; Social Psychology; Socialpsykologi; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi; youngster; project; coordinator; triad; accounting through comparison; role; struggle; collaboration; alliance; conflict; sociology; conflict point of interest; team; dyad; förklarande jämförelse; kamp; roll; konfliktintressepunkt; samverkan; projekt; samordnare; ungdom; dokument; co-ordination; document; subvention; sociologi; konflikt; allians;

  Sammanfattning : I denna avhandling analyseras ett samverkansprojekt i den så kallade ungdomsvården i Sverige. Projektet hade som mål att förbättra samordningen mellan socialtjänsten och Statens institutionsstyrelse för att kunna effektivisera insatserna för samhällsomhändertagna ungdomar och deras familjer. LÄS MER

 5. 5. La fórmula de tratamiento usted como marcador étnico del habla Sus correlaciones con algunos factores de la tríada ecológica en contexto de etnias en contacto

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier

  Författare :Miguel Angel Sarmiento; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; majority group; minority group; politeness; address form usted; learning; culture; social psychology; Theory of Planned Action; Accomodation Theory; Theory of Rejection-Identification; Theory of Adaptive Control of Thought; Social Cognitive Theory; Theory of Ecological Systems; cognitive context; ethnic marker in speech; ethnic contact; behaviour; intention; assumptions; beliefs; ethnic identity; usted; attitudes; perceptions; Ecological Triad; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages Spanish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Spanska språket;

  Sammanfattning : This study aims at exploring the social, affective and cognitive variables that would be related to the use of the address form usted in Chilean Spanish. Specifically, we refer to the use that can be observed in interactions between Chileans residing in Sweden. LÄS MER