Sökning: "Mats Myrberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mats Myrberg.

  1. 1. Towards an ergonomic theory of text design and composition

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Mats Myrberg; Uppsala universitet.; [1978]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER