Sökning: "Daniel Östlund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Daniel Östlund.

  1. 1. Deltagandets kontextuella villkor : : fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik

    Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

    Författare :Daniel Östlund; Högskolan Kristianstad.; Malmö University.; [2012]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnography; Interaction; Interactional resources; Participation; Pedagogical praxis; PIMD; Ethnography; Interaction; Interactional resources; Participation; Pedagogical praxis; PIMD; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

    Sammanfattning : Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan där eleverna utbildas utifrån ämnesområden som estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, verklighetsuppfattning och vardagsaktiviteter. Träningsskolan har en relativt kort historia och inrättades i slutet av 1960-talet. LÄS MER