Sökning: "lärmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet lärmiljö.

 1. 1. Arbetsplatsens lärmiljöer : En organisationspedagogisk studie av konstruerande av lärmiljö i vuxenutbildningsverksamhet

  Författare :Peter Johansson; Jon Ohlsson; Marianne Döös; Per-Erik Ellström; Peter E Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning environment; organizational pedagogic; workplace learning; micro contexts; teachers; VET-program; Lärmiljö; organisationspedagogik; arbetsplatslärande; mikrokontext; lärare; vuxenutbildning; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Today’s research on workplace learning stresses the importance of the environment in which learning takes place. On the basis of an empirical study of a Vocational Education and Training (VET) program this thesis aims to create knowledge about how a learning environment is constructed. LÄS MER

 2. 2. Handlingsburen kunskap : Lärares uppfattningar om landskapet som lärandemiljö

  Författare :Anders Szczepanski; Lars Owe Dahlgren; Arne Nikolajsen Jordet; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Outdoor education; learning environment; knowledge in action; body and movement; physical education; ecology; Utomhuspedagogik; lärande; lärmiljö; handlingsburen kunskap; kropp och rörelse; fysisk aktivitet; ekologi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This is a licentiate dissertation consisting of a summarizing section and two free-standing but coherent articles, one of which has previously been published in ascientific journal while the other is accepted for publication. The unifying link is the theme of attempting to establish the kernel of outdoor education, as it isunderstood by teachers active in the field. LÄS MER

 3. 3. Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö

  Författare :Jan Blomgren; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lära över gränser : internationella kontakter i den svenska grundskolan i ett skolutvecklingsperspektiv

  Författare :Ulla Brodow; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samhället befinner sig i en intensiv internationaliserings- och globaliseringsprocess. Frågan är hur skolan deltar i dessa processer. Att etablera internationella kontakter är ett sätt att delta. LÄS MER

 5. 5. Concentration Difficulties in the School Environment - with focus on children with ADHD, Autism and Down's syndrome

  Författare :Catrin Tufvesson; Institutionen för arkitektur och byggd miljö; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Down s syndrome; concentration; children; building process; ADHD; the Human Environment Interaction-model; individual adjusment; learning; indoor environment; school environment; Psykologi; Psychology; Humanities; Humaniora; autism;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to identify environmental factors that affect children with ADHD, autism, and Down's syndrome and their ability to concentrate in their learning environment at school. The issue of this research is not to dismiss any of the additional resources these children are in need of; instead it is to suggest how to arrange learning environments in the most supportive way possible based on the initial needs of these children. LÄS MER