Sökning: "Goal Change"

Visar resultat 1 - 5 av 471 avhandlingar innehållade orden Goal Change.

 1. 1. Processer och motorer i lokalt skolförbättringsarbete

  Författare :Katharina Jacobsson; Ulf Blossing; Elisabet Nihlfors; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Change processes; emergent change; generative mechanism; motors; planned change; school improvement; ‘Scope for Action Model’; strategy; förändringsprocess; framväxande förändringar; frirumsstrategin; generativa mekanismer; generativa motorer; planerad förändring; skolförbättring; strategi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : In the last decades there has been a growing interest in studying processes in improvement work. A particular interest has been the improvement process that the organisation undergoes and why events evolve in the way they do. LÄS MER

 2. 2. Normativa aspekter av individers begreppsbildning : Hur gymnasieelever och studenter skapar och förhåller sig till idéer om genus och nation

  Författare :Jonas von Reybekiel Trostek; Max Scheja; Ulla Riis; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Warm conceptual change; normativity; contextualization; intentional analysis; gender; nation; upper secondary school students; university students; pedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap; Educational Science;

  Sammanfattning : The cognitive models that research on conceptual change has generated have been the subject of criticism, suggesting that these reflect an unrealistic view of learning as an overly “cold” and isolated process. Accordingly, representatives of this criticism suggest that research on conceptual change should investigate to what extent the cold cognition relates to “warm” affective constructs. LÄS MER

 3. 3. Fish population responses to climate change : Causes and consequences

  Författare :Matilda L. Andersson; Peter Eklöv; Brian Hayden; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; browning; climate change; DOC; intraspecific variation; metabolism; resource use; warming;

  Sammanfattning : Lake environments are heterogeneous, and animals show a variety of adaptations to deal with this heterogeneity. Fish often show intraspecific variation in diet, metabolism, and behavior, corresponding to their habitat use. LÄS MER

 4. 4. Organisationspraktiker och målförändring : Exemplet svensk socialdemokrati

  Författare :Per Dannefjord; Gunnar Olofsson; Thomas Peterson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of Organizations; Organizations; Social Democracy; Political Sociology; Goal Change; Institutionalism; Political History; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The thesis emanates from a comparison between three points of time in the history of the Swedish social democratic party (SAP); 1889, 1905 and 1933. The comparison is partly about the political and organizational situation of the party, and partly about the goals the party expressed. LÄS MER

 5. 5. Affärssystemsprojekt : konsekvenser av att vara sluten eller öppen för förändringar

  Författare :Annika Andersson; Lars Silver; Tomas Blomquist; Yvonne von Friedrichs; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ERP-projects; open; closed; change; Affärssystemsprojekt; öppen; sluten; förändring; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Affärssystemsprojekt är en väsentlig företeelse i organisationer. Allt ifrån små till större nationella och internationella företag har ett affärssystem som stöd för sina affärsprocesser. LÄS MER