Sökning: "kvinnorörelse"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet kvinnorörelse.

 1. 1. Kvinnosyn och kvinnopolitik : en studie av svensk socialdemokrati ca 1880-11910

  Författare :Christina Carlsson Wetterberg; Lunds universitet; []
  Nyckelord :Swedish social democracy; women s movement; gender; Socialdemokrati; kvinnofrågor; kvinnorörelse; genus; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den sanna frigörelsen : Fredrika-Bremer-förbundet 1884-1921

  Författare :Ulla Manns; Ronny Ambjörnsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; kvinnorörelse; liberalism; feminism; religion; genus; Gender studies; Genus; History subjects; Historieämnen; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Som en byracka : självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors författarskap

  Författare :Maria Jönsson; Annelie Bränström Öhman; Annika Olsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; 1970s; autobiography; woman’s emancipation; gender studies; grotesque; laughter as subversion; Agneta Klingspor; Kerstin Thorvall; Kerstin Bergström; självbiografi; självbiografisk roman; bekännelselitteratur; 1970-talets kvinnorörelse; jagberättande; livsberättande; genus; autofiktion; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The study deals with Agneta Klingspor’s autobiographical writings from the 1970s until today. Agneta Klingspor made her debut as an author in 1977 with the diary Inte skära bara rispa. Kvinnodagbok 1962–76 (No Cutting Only Scratching. A Woman’s Diary 1962–76). LÄS MER

 4. 4. När det personliga blev politiskt: 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi

  Författare :Cristine Sarrimo; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 1970-talet Bekännelse Självbiografi Thorvall Kvinnorörelse Feminism Offentlighet;

  Sammanfattning : I avhandlingen redogörs för hur den så kallade kvinnolitteraturen växte fram på 1970-talet i samklang med den nya kvinnorörelsen. Av central betydelse är mottagandet av denna litteratur och hur den samspelar med tidens politiserade med även misogyna offentlighet. LÄS MER

 5. 5. Med kroppen som instrument : en studie av new age med fokus på hälsa, kroppslighet och genus

  Författare :Lena Löwendahl; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Nutidshistoria från 1914 ; Contemporary history since 1914 ; Teologi; Theology; life story.; qualitative interviews; reflexivity; relativism; individualism; gender; alternative methods; body physicality; New Age; health; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In this thesis New Age is studied from a sociological perspective, with a focus on health, body, and gender. One purpose is to examine how people within New Age view and relate to these problem areas. LÄS MER