Sökning: "Christina Carlsson Wetterberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Christina Carlsson Wetterberg.

 1. 1. Kvinnosyn och kvinnopolitik : en studie av svensk socialdemokrati ca 1880-11910

  Författare :Christina Carlsson Wetterberg; Lunds universitet; []
  Nyckelord :Swedish social democracy; women s movement; gender; Socialdemokrati; kvinnofrågor; kvinnorörelse; genus; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hierarchical Sisterhood : Supporting Women's Peacebuilding through Swedish Aid to Bosnia and Herzegovina 1993-2013

  Författare :Sanela Bajramović; Christina Carlsson Wetterberg; Maria Småberg; Henric Bagerius; Gunlög Fur; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; sisterhood; Kvinna till Kvinna; international intervention; women; peacebuilding; Sida; local NGOs; Bosnia;

  Sammanfattning : This dissertation examines possibilities and challenges faced by international interveners in a post-socialist and violently divided area. The study object is the Swedish foundation Kvinna till Kvinna, formed in 1993 during the Bosnian war, originating from the peace movement and supported by the Swedish government aid agency Sida. LÄS MER

 3. 3. Flickan i medicinen : ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930

  Författare :Anna-Karin Frih; Christina Carlsson Wetterberg; Ann-Sofie Ohlander; Kari Melby; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Girls; Boys; Gender; Youth; Illness; Chlorosis; History of Medicine; 19 th Century; 20 th Century; Popular Medicine; Scientific Medicine; Health Studies; flickor; pojkar; ungdom; sjuklighet; genus; medicin; 1800-tal; 1900-tal; genus; läkare; History; Historia; History of medicine; Medicinens historia; Gender studies; Genus; Historia; History;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to study and analyze how concepts of childhood and adolescence were constructed in scientific medicine during the period 1870 to 1930. The focus in the first part of the thesis is to study the sick girl as a stereotype in 1870–1900. LÄS MER

 4. 4. Hovpolitik : Hedvig Elisabeth Charlotte som politisk aktör vid det gustavianska hovet

  Författare :My Hellsing; Christina Carlsson Wetterberg; Mikael Alm; Karin Sennefelt; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Hedvig Elisabeth Charlotte; Gustaf III; familjen von Fersen; gustavianska hovet; elitkvinnor; politiska praktiker; hovpolitik; politiska sfärer; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation examines political life at the Swedish Gustavian Court through Duchess Charlotte (1759–1818). She was the Swedish monarch’s sister-in-law and well-known for her political memoirs. This study reassesses the Duchess as a political agent in her own right by taking into account earlier neglected sources. LÄS MER

 5. 5. Vården av de arbetsoförmögna : reumatikervårdens framväxt i den tidiga välfärdsstaten

  Författare :Henrik Karlsson; Björn Horgby; Magdalena Bengtsson-Levin; Christina Carlsson Wetterberg; Sören Edvinsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; medical history; rehabilitation; professionalisation; welfare state; chronically ill; care of rheumatics; social insurance; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation is about the development of care for the chronically ill, particularly rheumatics, from 1900 to 1960. Two aspects, economic support and medical care, are discussed regarding the efforts made by society to improve the situation for the chronically ill. LÄS MER