Sökning: "1950-talet"

Visar resultat 1 - 5 av 62 avhandlingar innehållade ordet 1950-talet.

 1. 1. Tio fotografer - självsyn och bildsyn : Svensk fotografi under 1950-talet i ett internationellt perspektiv

  Författare :Anna Tellgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish Photography; 1950s Sweden; The Family of Man; Subjektive Fotografie; Visual communication; Visual language; Photo history; Photo theory; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The dissertation Ten Photographers. Selfperception and Pictorial Perception. Swedish Photography in the I950s in an International Perspective concerns a dynamic decade for Swedish photography. LÄS MER

 2. 2. Peter Weiss filmer : från de korta små lekfulla kopparslagen till kommersiell långfilmsdebut: filmer - filmidéer - utkast

  Författare :Jan Christer Bengtsson; Astrid Söderbergh Widding; Lars Gustaf Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Filmhistoria; Peter Weiss; 1950-talet; lång- och kortfilm; experiment- och dokumentärfilm; filmförsök; Film; Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : This doctoral thesis deals with Peter Weiss’ (1916-1982) films and some of his never finished attempts. The focus is in general on Weiss’ film work activities in the 1950’s, when film held the very central place in his works of art. LÄS MER

 3. 3. Hemlig utrikespolitik : kalla kriget, utrikesnämnden och regeringen 1946-1959

  Författare :Stefan Ekecrantz; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Utrikespolitik; historia; Sverige; 1940-talet; 1950-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En socialdemokratisk Europapolitik : den svenska socialdemokratins hållning till de brittiska, västtyska och franska broderpartierna, och upprättandet av ett västeuropeiskt ekonomiskt samarbete, 1955-58

  Författare :Maria Gussarsson Wijk; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sveriges socialdemokratiska arbetareparti; Ekonomiskt samarbete; Socialdemokrati; Västeuropa; 1950-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Frihetskonst : Författarroll och modernitet genom Sven Lindqvists tidiga författarskap

  Författare :Ragnar Haake; Anders Öhman; Elisabeth Hästbacka; Anders Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sven Lindqvist; Swedish literature; 1950 s; the literary field; Pierre Bourdieu; the function of literature; Theodor W. Adorno; modernity; modernism; essay; bildung; autonomy; commitment; romantic; pragmatic; Henry David Thoreau; Vilhelm Ekelund; Jean-Paul Sartre; art as emancipation; avant-gardism; reformism; utopian art; Sven Lindqvist; svensk litteratur; 1950-talet; det litterära fältet; Pierre Bourdieu; litteraturens funktion; Theodor W. Adorno; modernitet; modernism; essän; bildning; autonomi; engagemang; romantisk; pragmatisk; Henry David Thoreau; Vilhelm Ekelund; Jean-Paul Sartre; frihetskonst; avantgardism; reformism; utopisk konst; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This study is focused on the early writing of Swedish author Sven Lindqvist (born in 1932). The aim of the study is to investigate Lindqvist’s conception of literature, how it is presented, how it develops and how it materializes in his literary production between 1955 and 1962. LÄS MER