Sökning: "Lunds universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 2031 avhandlingar innehållade orden Lunds universitet.

 1. 1. Att ge liv : aspekter av fruktbarhet i tid och rum

  Författare :Penny Fagerberg; Susanne Lundin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the study is to explore the context in wich fertility - to give life - is perceived. Human beings are by necessity constructing meaning in order to survive, it is a part of their biological preconditions. Meaning is created and constructed in a society and a culture at a given historic time. LÄS MER

 2. 2. Brand relationship management : den varumärkesbyggande processen

  Författare :Tony Apéria; Ingmar Tufvesson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Brand relationship management; Varumärkesbyggande; Category management; ECR; Varumärkets personlighet; Relationsmarknadsföring; Brand identity prism; Projektiva tekniker; Retailer branding; Kapitalisering; Konsumentdialog; Varumärkesrelationer.; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är (1)att studera hur förändringar i konkurrens och samverkan på en marknad både påverkar användningen av varumärken och dialogen mellan varumärkesinnehavaren och konsumenten; (2)att diskutera hur dialogen mellan varumärkesinnehavaren och konsumenten kan utvecklas för att stärka relationen dem emellan.Den empiriska delen baseras på fem fallstudier. LÄS MER

 3. 3. Biomonitoring of epichlorohydrin and some related compounds

  Författare :Helena Hindsø Landin; Bo Jönsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biomarkers; DNA Adducts; Epichlorohydrin; Glycidol; Hemoglobin adducts.; Physical Biology; fysikalisk biologi;

  Sammanfattning : This thesis considers epichlorohydrin (ECH), an important industrial chemical, that has been shown to be a carcinogen in experimental animals. The aim of this work is to improve the scientific basis for risk estimation of ECH and to suggest a reliable biomonitoring method for exposure. LÄS MER

 4. 4. Development of miniaturised flow systems for wet chemical applications

  Författare :Karin Karlsson; Lennart Mathiasson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Analytical Chemistry; analytisk kemi;

  Sammanfattning : This thesis is based on five papers addressing different types of analytical problems. In Papers I and II, the development of a miniaturised flow system is described as well as its use for monitoring compounds in industrial processes. LÄS MER

 5. 5. Reaction mechanisms in metal-containing systems with emphasis on metalloenzymes : quantum chemical studies

  Författare :Maria Wirstam; Ulf Ryde; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physics; fysik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER