Sökning: "Lunds universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 1818 avhandlingar innehållade orden Lunds universitet.

 1. 1. Distributions and competitive abilities of perch Perca fluviatilis and ruffe Gymnocephalus cernuus along environmental gradients

  Författare :Eva Bergman; Lunds universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bonden, bygden och bördigheten : Produktionsmönster och utvecklingsvägar under jordbruksomvandlingen i Skåne ca 1700-1870

  Författare :Magnus Bohman; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Saint Daniel of Sketis : a group of hagiographic texts : edited with introduction, translation, and commentary

  Författare :Britt Dahlman; Lunds universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Byzantinology; Bysantinologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. In search of the Via Media between Christ and Marx : a study of Bishop Ding Guangxun's contextual theology

  Författare :Jieren Li; Lunds universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Prevailing winds" : an analysis of the liturgical inculturation efforts of Karl Ludvig Reichelt

  Författare :Rolv Olsen; Lunds universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER