Sökning: "kvinnohistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet kvinnohistoria.

 1. 1. Innan forskningen blev radikal : en historiografisk studie av arbetarhistoria och kvinnohistoria

  Författare :Daniel Nyström; Kjell Jonsson; Svante Norrhem; Ulla Manns; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Labour History; Women s History; historiographical narratives; historiography; historical theory; Gunnar Qvist; Karin Westman Berg; Eva Åsbrink; Greta Wieselgren; Gustaf Utterström; Bo Gustafsson; Edvard Bull; Arbetarhistoria; kvinnohistoria; historiografiska berättelser; historiografi; historisk teori; Gunnar Qvist; Karin Westman Berg; Eva Åsbrink; Greta Wieselgren; Gustaf Utterström; Bo Gustafsson; Edvard Bull; History Of Sciences and Ideas; idé- och lärdomshistoria; historia; History; gender studies; genusvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation studies the emergence of Labour History and Women’s History as academic fields of research in Sweden after World War II. The aim is to study the ways in which Labour History and Women’s History were presented in early writings: in research publications, book reviews, and scholarly debates. LÄS MER

 2. 2. Acceptans eller utstötning? : ogifta mödrar i Ångermanland 1860–1940

  Författare :Robert Eckeryd; Jan Samuelson; Anna Lundberg; Marie Clark Nelson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ogifta mödrar; utomäktenskapliga barn; faderskapsmål; faderskapsrättegångar; faderskap; livscykelanalys; kvinnohistoria; genus; mikrodemografi; demografi; edgång; värjemålsed; fyllnadsed; barnavårdsman; barnavårdsmän; svära sig fri; giftermålsmönster; illegitima barn; oäkta barn; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation has investigated the social vulnerability of unmarried mothers in three rural court districts in the province of Ångermanland in northern Sweden during the period 1860–1940. The main focus is on the consequences that the birth of one or more illegitimate children had on the women’s lives as regards to how they were treated in the local community, including by both neighbours and formal institutions. LÄS MER

 3. 3. Att släcka ljungeldar : Medikaliseringen av eklampsi i Sverige 1840-1930

  Författare :Olivia Ekman; Jenny Eklöf; Erland Mårald; Maria Björk; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; eklampsi; preeklampsi; havandeskapsförgiftning; medikalisering; medicinhistoria; idéhistoria; kvinnohistoria; Aktiv metod; Stroganoffs metod; History Of Sciences and Ideas; idé- och lärdomshistoria; Medical Humanities; medicinsk humaniora;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the treatment of eclampsia in Sweden at the turn of the 20th century, paying particular attention to two treatments, the “Active treatment” and “Stroganoff’s treatment”. The aim is to investigate the evolving medicalization of eclampsia in Sweden by analyzing the interdisciplinary discussion on eclampsia in the Swedish medical journals. LÄS MER

 4. 4. Genus och politik : en jämförelse mellan svensk och fransk abort- och preventivmedelslagstiftning från sekelskiftet till andra världskriget

  Författare :Elisabeth Elgan; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; abort; preventivmedel; genus; sexualitet; socialpolitik; fransk historia; svensk historia; politisk historia; kvinnohistoria; jämförande historia; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Retorik och praktik. : en studie av Gestriklands hemslöjdsförening 1912-1930

  Författare :Rose Eriksson; Margareta Nockert; Cecilia Candreus; Bo Lönnqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :handicraft; craft-workers; womens history; textiles; embroidery; social relief organisation; Hemslöjd; slöjdare; kvinnohistoria; näversöm; pinnspets; textil; broderi; Textile Studies; Textilvetenskap;

  Sammanfattning : The principal aim of this dissertation, Rhetoric and Practice: A Study of the Handicraft Society of Gestrikland 1912-1930, has been to investigate how the rhetoric of the Society – in its early years, as well in the subsequent writings which relate the Society’s history – compares to its actual practices, and to undertake a critical review of the meaning and practical application of the Society’s official slogans. One area of focus is the way Gestrikland’s Handicraft society employed the motto of “helping people to help themselves” – the idea, that is to say, of generating income for the poor. LÄS MER