Sökning: "Satu Gröndahl"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Satu Gröndahl.

 1. 1. Den ofullkomliga traditionen : bilden av Ingermanlands kvinnliga runotradition

  Författare :Satu M. Gröndahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Finno-Ugric languages; Finsk-ugriska språk; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mellan två stolar : Författarskap i Sverige med ungerskspråkig bakgrund 1945–2015

  Författare :Tünde Blomqvist; Satu Gröndahl; Torbjörn Söder; Heidi Grönstrand; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; migration literature; Hungarian literature in Sweden; Swedish-Hungarian migration literature; Hungarians in Sweden; authorship with Hungarian-language background; multilingual literature; sociology of literature; transcultural literature; transnational literature; identity; code-switching.; Finsk-ugriska språk; Finno-Ugric Languages;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to map and analyse literature written by authors with a Hungarian-language background who moved to Sweden between 1945 and 2015, and who have published literary works in book format. From the perspective of the sociology of literature, this thesis focuses on publishing channels and possibilities, the authors’ and their works places in the literary value system and feed-back in the form of reviews, but also choice of language, theme, and genre. LÄS MER

 3. 3. Matti Aikio - verk og virke

  Författare :Gunnar Hauk Gjengset; Anders Pettersson; Peter Sköld; Satu Gröndahl; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; hybridity; indigenous culture; cross-cultural contacts and conflicts; Sami self-esteem; post-colonial analysis; samisk forfatter; postkolial lesemåte; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Denne avhandlingen studerer de litterære verkene til den samiske forfatteren Matti Aikio, samt det nedslag hans verk hadde i samtidens Norge. Aikios romaner, artikler, skuespill og billedkunst ble skapt i tidsrommet 1904-29, en periode da Norge som ny selvstendig nasjonalstat hadde begrenset toleranse med sin samiske minoritet. LÄS MER

 4. 4. Att representera och representeras : samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966-2006

  Författare :Anna-Lill Ledman; Patrik Lantto; Jonny Hjelm; Satu Gröndahl; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sami history; Press history; gender; intersectionality; Post-colonial feminism; Critical Discourse Analysis; Ethics; Reflexivity; samisk historia; kvinnohistoria; presshistoria; intersektionalitet; postkolonial teori; kritisk diskursanalys; etik; reflexivitet; historia; History;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines how Sami women were represented in Swedish and Sami press during the years 1966, 1986 and 2006. Moreover, it problematises how the image of "the Sami woman" was constructed and represented in the press, in relation to the (re)production of normality and deviance, with special attention to the concepts of ethnicity and gender. LÄS MER