Sökning: "presshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet presshistoria.

 1. 1. Ljus och frihet till näringsfång : om tidningsväsendet, arbetarrörelsen och det sociala medvetandets ekologi : exemplet Stockholm 1838-1869

  Författare :Åke Abrahamsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociala förhållanden; Arbetarrörelsen; Presshistoria; Dagstidningar; Sverige; Stockholm; 1800-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Storstadens dagbok : Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm

  Författare :Erik Edoff; Patrik Lundell; Marie Cronqvist; Jonas Harvard; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Boulevard press; culturla history of the media; media system; media history; press history; journalistic techniques; celebrity culture; mediated centre; journalistic roles; urban culture; Boulevardpress; kulturhistorisk medieforskning; mediesystem; mediehistoria; presshistoria; journalistiska tekniker; celebritetskultur; medierat centrum; journalistroller; urban kultur;

  Sammanfattning : This thesis explores the late 19th century boulevard press in Stockholm. The study is based on four weekly boulevard newspapers during the period: Figaro, Vikingen [The Viking], Budkaflen [The Fiery Cross] and Hvad Nytt [What’s New]. The main focus of the boulevard press was high-society people and the theatres and restaurants these visited. LÄS MER

 3. 3. Rätten till privatlivet : och moralen bakom omoralen i svensk press 1920 – 1980

  Författare :Mattias Hessérus; Torkel Jansson; Lars M Andersson; Ester Pollack; Kim Salomon; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Privacy; Right to Privacy; Media Ethics; Journalism; Media History; History of the Swedish Press; Privatliv; Privatlivets helgd; Pressetik; Journalistik; Publicitetsregler; Presshistoria; Mediehistoria; Svensk press; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis examines the development of the notion of the right to privacy in Sweden between 1920 and 1980. The formation of the notion of the right to privacy is studied through the debate concerning exposure of the aspect of privacy that can be considered the most sensitive: the individual’s sex life and intimate relations. LÄS MER

 4. 4. Publicisten Ivar Harrie : ideologi, offentlighetsdebatt och idékritik i Expressen 1944-1960

  Författare :Kristoffer Holt; Martin Kylhammar; Patrik Lundell; Kim Salomonsson; Kim Salomon; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Ivar Harrie; Expressen; Swedish tabloid; cold war; public discourse; humanism; sexuality; education; press; press history; communication history; media history; cultural radicalism; Ivar Harrie; Expressen; offentligt samtal; publicist; humanism; kulturradikalism; kalla kriget; efterkrigstiden; mediehistoria; kvällspress; chefredaktör; ideologi; idékritik; bildning; sexualdebatt; religionsdebatt; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; presshistoria; offentlighetsdebatt; yttrandefrihet; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en pionjärstudie om publicisten Ivar Harrie (1899-1973) och hans deltagande i det offentliga samtalet under främst sin tid som chefredaktör på Expressen (1944-1960). Genom att studera de första decennierna under efterkrigstidens offentliga samtal genom att framträdande debattörs texter, belyser avhandlingen central tematik från dåtidens aktuella ideologiska, politiska och kulturella problemställningar, ur ett inifrånperspektiv: Kalla kriget, synen på sexualiteten, kristendom och humansim samt bildningsfrågan. LÄS MER

 5. 5. Lokalpressens självbilder 1920-2010 : Exemplet Gävleborg

  Författare :Mats Hyvönen; Wadbring Ingela; Elisabeth Stúr; Patrik Lundell; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Presshistoria; pressens mediehistoria; lokalpress; lokala dagstidningar; självbilder; marknadsföring; meningsproduktion; självlegitimering;

  Sammanfattning : The newspaper press is in a state of flux, reflecting both technological, cultural, economic and political changes. The digitization of the media is expected to bring about major changes in the media landscape and many are predicting the demise of the traditional newspaper. LÄS MER