Sökning: "Media History"

Visar resultat 1 - 5 av 332 avhandlingar innehållade orden Media History.

 1. 1. Storstadens dagbok Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm

  Detta är en avhandling från Lund : Mediehistoriskt arkiv

  Författare :Erik Edoff; Lund University.; Lunds universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; boulevard press; cultural history of the media; media systems; media history; press history; journalistic techniques; celebrity culture; mediated centre; journalistic roles; urban culture; Boulevard press; culturla history of the media; media system; Boulevardpress; kulturhistorisk medieforskning; mediesystem; mediehistoria; presshistoria; journalistiska tekniker; celebritetskultur; medierat centrum; journalistroller; urban kultur;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker Stockholms boulevardpress under det sena 1800-talet. Studiens huvudsakliga empiriska material utgörs av de fyra boulevardveckotidningarna Figaro, Vikingen, Budkaflen och Hvad Nytt. Boulevardpressens största intresse var den lokala societeten och de teatrar och restauranger den frekventerade. LÄS MER

 2. 2. Uses of History in History Education

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Robert Thorp; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education; historia; History; historiedidaktik; didactics of history; Uses of history; historical culture; historical consciousness; history education; historical media; textbooks; popular history magazines; history teachers; Historiebruk; historiekultur; historiemedvetande; historieundervisning; historiska medier; läroböcker; populärhistoriska tidskrifter; historielärare; Education and Learning; Utbildning och lärande; uses of history; history didactics; historiebruk;

  Sammanfattning : This compilation thesis contains an introductory chapter and four original articles. The studies comprising this thesis all concern aspects of how historical culture is constituted in historical media and history teachers’ narratives and teaching. LÄS MER

 3. 3. Pappersarbete : Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium

  Detta är en avhandling från Mediehistoriskt arkiv

  Författare :Charlie Järpvall; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2016-12-16]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; media history; information history; standardization; information systems; office work; paperwork; paper; typewriting; forms; mediehistoria; informationshistoria; standardisering; informationssystem; kontorsarbete; papper; maskinskrivning; blanketter;

  Sammanfattning : This thesis explores office paper as a medium between 1920 and 1960 in Sweden. During this period, paper was muchdebated due to the number of standards that were implemented. These standardstransformed paper, making it a modern medium in many different ways. LÄS MER

 4. 4. Pressen i provinsen. Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-1850

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Patrik Lundell; Lund University.; Lunds universitet.; Örebro universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; History of philosophy; Sweden; Östergötland; 19th century; 18th century; professionalization; politicisation; conservatism; liberalism; Enlightenment; provinces; public sphere; press history; history of concepts; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att vara kritisk till våra dagars medier är en självklarhet, medan 1800-talets presspionjärer däremot har fått behålla hjältestatusen. I "Pressen i provinsen" tecknas den moderna pressens genombrott dock som en utdragen och långtifrån entydig process. LÄS MER

 5. 5. Låtsaskrigen föreställningar om krig, maskulinitet och historia i krigsspel under 200 år

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Tomas Karlsson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Wargame; masculinity; gender studies; history; computer games; video games; board games; miniature games; history culture; media archeology; media war; mediation; authenticity; simulation; play; military history; Reisswitz; Game Studies; counter factual history; historical accounts; warriors; krigsspel; historia; maskulinitet; dataspel; brädspel; historiekultur; simulering; militärhistoria; kontrafaktik; spel; genusvetenskap; didactics of history; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis investigates how different wargames relate to notions of war, masculinity and history. It poses the question how the concept of authenticity is used in relation to wargames portrayal of war, masculinity and history. The outline of the thesis is chronological, spanning roughly from the 19th century to the present. LÄS MER