Bakom riksdagens fasad

Detta är en avhandling från Göteborg : Akademiförlagaet Corona

Sammanfattning: Bakom riksdagens fasad är en bok om riksdagens ledamöter. Den tar sin utgångspunkt i de påståenden som gör gällande att folket individualiseras, men inte folkets främsta företrädare i riksdagen. Är den kollektiva partipolitiken allenarådande bland folkets representanter, utan utrymme för enskilda politiker att agera? Kan det verkligen vara så att de politiiker som visat sig tillräckligt viljestarka för att bli valda till riksdagen, saknar betydelse när de väl är där? Eller finns det plats för de folkvalda som individer bakom den kollektiva fasad som presenteras för väljarna?Vad som granskas är om riksdagsledamötenra i samband med utskottsarbetet kan påverka partilinjen. Eller är det så att partigruppernas ledningar kontrollerar allt riksdagsledamöterna gör i samband med utskottsarbettet?I boken undersöks också om riksdagsledamöternas möjligheter att agera för att påverka den egna partilinjen och riksdagsbesluten har ökat de senaste decennierna. Om den enskildes möjligheter att påverka har ökat, har individualiseringen -- precis som i samhället i övrigt -- även slagit rot i riksdagen.Boken bygger till största delen på intervjuer och enkätundersökningar av riksdagsledamöterna som genomförts på 1980- och 1990-talen, samt på riksdagens egna dokument.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.