Sökning: "parti"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade ordet parti.

 1. 1. Parti av ny typ? : skapandet av ett svenskt kommunistiskt parti 1917-1933

  Författare :Jan Bolin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Parti og vaelgere : studier i svensk partipolitisk kommunikation 1991-2001

  Författare :Orla Vigsö; Orla Vigsö Sörensen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; politiskt språk; Sverige; politiskt språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bakom riksdagens fasad

  Författare :Magnus Hagevi; Peter Esaiasson; Sören Holmberg; Erik Damgaard; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; riksdagen; makt; inflytande; politiker; partigrupp; utskott; karriär; politik; beteende; rational choice; institution; struktur; parti; partiledning; individualisering; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Bakom riksdagens fasad är en bok om riksdagens ledamöter. Den tar sin utgångspunkt i de påståenden som gör gällande att folket individualiseras, men inte folkets främsta företrädare i riksdagen. LÄS MER

 4. 4. Riksdagen utifrån : en gahrtonsk teori synas i sömmarna

  Författare :Magnus Hagevi; Peter Esaiasson; Holmberg Holmberg; Isberg Magnus; University of Gothenburg; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; riksdagen; politiker; parti; partigrupp; riksdagsgrupp; socialisation; karriär; status; anpassning; sanktion; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Riksdagen utifrån är en bok om riksdagens ledamöter. Den handlar om Per Gahrtons kontroversiella teori: tvingas riksdagsledamöterna att ge upp sina egna målsättningar och anpassa sig till partiledningen? Frågan besvaras genom att riksdagsledamöternas åsikter, status och roller undersöks. LÄS MER

 5. 5. Sverges kommunistiska parti 1939-1945

  Författare :Yvonne Hirdman; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER