Sökning: "parti"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet parti.

 1. 1. Parti av ny typ? skapandet av ett svenskt kommunistiskt parti 1917-1933

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Jan Bolin; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Parti og vaelgere : studier i svensk partipolitisk kommunikation 1991-2001

  Detta är en avhandling från Uppsala : Enheten för sociolingvistik, Uppsala universitet

  Författare :Orla Vigsö; Orla Vigsö Sörensen; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; politiskt språk; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bakom riksdagens fasad

  Detta är en avhandling från Göteborg : Akademiförlagaet Corona

  Författare :Magnus Hagevi; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; riksdagen; makt; inflytande; politiker; partigrupp; utskott; karriär; politik; beteende; rational choice; institution; struktur; parti; partiledning; individualisering; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Bakom riksdagens fasad är en bok om riksdagens ledamöter. Den tar sin utgångspunkt i de påståenden som gör gällande att folket individualiseras, men inte folkets främsta företrädare i riksdagen. LÄS MER

 4. 4. Riksdagen utifrån : en gahrtonsk teori synas i sömmarna

  Detta är en avhandling från Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

  Författare :Magnus Hagevi; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; riksdagen; politiker; parti; partigrupp; riksdagsgrupp; socialisation; karriär; status; anpassning; sanktion; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Riksdagen utifrån är en bok om riksdagens ledamöter. Den handlar om Per Gahrtons kontroversiella teori: tvingas riksdagsledamöterna att ge upp sina egna målsättningar och anpassa sig till partiledningen? Frågan besvaras genom att riksdagsledamöternas åsikter, status och roller undersöks. LÄS MER

 5. 5. Sverges kommunistiska parti 1939-1945

  Detta är en avhandling från Stockholm : Allmänna förl

  Författare :Yvonne Hirdman; [1974]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER