Sökning: "Peter Esaiasson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Peter Esaiasson.

 1. 1. Bakom riksdagens fasad

  Författare :Magnus Hagevi; Peter Esaiasson; Sören Holmberg; Erik Damgaard; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; riksdagen; makt; inflytande; politiker; partigrupp; utskott; karriär; politik; beteende; rational choice; institution; struktur; parti; partiledning; individualisering; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Bakom riksdagens fasad är en bok om riksdagens ledamöter. Den tar sin utgångspunkt i de påståenden som gör gällande att folket individualiseras, men inte folkets främsta företrädare i riksdagen. LÄS MER

 2. 2. Riksdagen utifrån : en gahrtonsk teori synas i sömmarna

  Författare :Magnus Hagevi; Peter Esaiasson; Holmberg Holmberg; Isberg Magnus; University of Gothenburg; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; riksdagen; politiker; parti; partigrupp; riksdagsgrupp; socialisation; karriär; status; anpassning; sanktion; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Riksdagen utifrån är en bok om riksdagens ledamöter. Den handlar om Per Gahrtons kontroversiella teori: tvingas riksdagsledamöterna att ge upp sina egna målsättningar och anpassa sig till partiledningen? Frågan besvaras genom att riksdagsledamöternas åsikter, status och roller undersöks. LÄS MER

 3. 3. Power from Below? : The Impact of Protests and Lobbying on School Closures in Sweden

  Författare :Jonas Larsson Taghizadeh; Katrin Uba; Anders Lindbom; Peter Esaiasson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school closure; protest; lobbying; interest groups; social movements; welfare retrenchment; political parties; skolnedläggning; protest; lobbying; lokalpolitik; intressegrupper; sociala rörelser; välfärdsstat; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : In recent decades, there has been a considerable expansion of citizen participation in protests and voluntary advocacy groups. To analyze this development, the social movement literature and the interest group literature have emerged. LÄS MER