Sökning: "enspråkighet"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet enspråkighet.

  1. 1. Motståndets akustik : Språk och (o)ljud hos Peter Weiss 1946–1960

    Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

    Författare :Markus Huss; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2014]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturvetenskap; Literature; Peter Weiss; monolingualism; multilingualism; exile literature; migration; intermediality; translation; sounds; noises; Stunde Null; Kahlschlag; Stig Dagerman; Gunnar Ekelöf; enspråkighet; flerspråkighet; exillitteratur; migration; intermedialitet; översättning; ljud; oljud;

    Sammanfattning : This study explores how language is thematized in a selection of literary texts written in Swedish and German by Peter Weiss between 1946 and 1960. The textual interpretations seek to establish how Weiss’s literary work forms a multifaceted reflection on language and its cultural, historical and material preconditions. LÄS MER